Energirådgivning

Forvaltningsgevinst: 650 millioner kroner

Fjordkrafts bedriftskunder med forvaltningsavtaler på strøm har spart 650 millioner sammenlignet med spotpris fra januar-juli.

Publisert: 30. august 2022

Med en forvaltningsavtale har deler av strømforbruket ditt en forhåndsbestemt pris, på grunn av fremtidige kontrakter som handles av våre erfarne kraftforvaltere. Dermed vil du få en mer forutsigbar strømpris, og redusere den økonomiske risikoen for bedriften din. Hvor stor andel av forbruket som er prissikret, avhenger av sesong og type avtale. 

 

Så mye har forvaltningskundene spart hittil i år

Fra januar til juli i år har våre bedriftskunder med forvaltningsavtaler spart 650 millioner kroner på strømregningen sammenlignet med spotpris. Dette gjelder alle bedriftskunder, og inkluderer storkunder og offentlige kunder.  Hvis vi ser på de ca 6000 små og mellomstore bedriftene som benytter en av våre fire mest populære forvaltningsavtaler, så har de i gjennomsnitt spart i overkant av 20 000 kr hver disse sju månedene. 

 

Forvaltningsprisen har vært lavere enn spotprisen samtlige måneder i 2022, og i 11 av 12 måneder i 2021. På det meste har forskjellen vært nesten en krone per kWh!

Selv om forvaltningsavtalene gir gode resultater i dagens marked, er det viktig å huske at dette ikke er noen garanti for fremtiden. Hovedargumentene for å velg en forvaltningsavtale er økt forutsigbarhet og redusert risiko.

Finn ut mer om forvaltning her

 

Slik fungerer prissikring av strøm

Mange tenker at «strøm er strøm», og all strøm handles på samme sted. Så enkelt er det imidlertid ikke. I strømmarkedet finnes det to hovedmarkeder. Nordpool er en internasjonal markedsplass for kjøp og salg av strøm. Her kjøper vi det som er kjent som spotpris på daglig basis. Hver dag melder kraftleverandørene om sin produksjonskapasitet for neste dag, mens og strømselskapene melder sitt behov. Basert på dette bestemmes spotprisen for neste dag.

 

Les mer om Nordpool


I tillegg finnes det et marked for kjøp av fremtidskontrakter på strøm, altså en avtalt pris på en fremtidig strømleveranse. Våre kraftforvaltere handler fremtidige leveranser på gunstige tidspunkt, og prøver på den måten å sikre deg en gunstigere strømpris både i form av forutsigbarhet og selve prisen. Det er denne prissikringen som er grunnlaget for forvaltningsavtaler.