Strømmarkedet

Dette er strømmarkedet

Som i alle andre markeder styres prisene i strømmarkedet av tilbud og etterspørsel. Her er en kort forklaring av hvem de ulike aktørene i markedet er.

Publisert: 06. august 2020

Nyttig å vite om strømmarkedet

Fjordkraft er en strømleverandør. Det betyr ganske enkelt at vi kjøper strøm på strømbørsen og selger den videre til våre kunder. Vi handler fortløpende på børsen, etter hvert som våre kunder forbruker strøm.

I samarbeid med Statkraft gjør vi også forvaltning for de bedriftene som ønsker det. Dette gjelder særlig store bedriftskunder som har behov for forutsigbare strømpriser. Ved at vi sikrer strømprisen deres, gjør vi det enklere for disse bedriftene å budsjettere for hvilke energiutgifter de kommer til å ha fremover.

Mange lokale netteiere

I Norge finnes det en rekke ulike netteiere som eier ledningsnettet i hver sine områder. Oppgaven til netteierene er ikke kjøp og salg av kraft, men å sørge for transporten av kraft frem til kunden. Derfor er det heller ikke mulig å velge netteier. Hvilken netteier bedriften din har avhenger av hvor i Norge strømanleggene deres er lokalisert.

 

Kraftprodusenter

De aktørene som produserer energi kalles kraftprodusenter. Store deler av produksjonen i Norge foregår gjennom vannkraft. De siste årene har det også vært satset på alternative fornybare strømkilder som f.eks. vindkraft. Alle strømkunder i Norge er med på å finansiere satsningen på fornybar energi gjennom kjøp av elsertifikat. Dette er en støtteordning som skal gjøre det mer lønnsomt for produsenter å investere i fornybar energi.

 

Strømleverandørene, netteierne og kraftprodusentene er altså ulike aktører i strømmarkedet i Norge. Balansen mellom hvor mye strøm som produseres og forbrukes, både nasjonalt og internasjonalt, bidrar til å påvirke strømprisen til din bedrift.

 

Lurer du på strømprisene i ditt område? 

Se dagens strømpriser