Strømmarkedet

Hva er fornybar energi?

Mange bedrifter er opptatt av å få levert fornybar energi. Her er en enkel forklaring av hvordan det fungerer.

Publisert: 01. oktober 2018

Fornybar energi er ganske enkelt energikilder vi ikke går tom for – som f.eks. solenergi, vann- og vindkraft. Slike ressurser er langt mer bærekraftige enn fossile energikilder som olje, gass og kull.

 

Kjøp av fornybar energi

Fordi strømmarkedet er internasjonalt, er det umulig å vite hvor strømmen man kjøper kommer fra. Derfor er det innført et marked for opprinnelsesgarantier. Ved å kjøpe slike garantier kan man sikre seg at pengene man betaler for strømmen går til produsenter som lager fornybar energi. Opprinnelsesgarantier handler altså ikke om strømmen som fysisk leveres i stikkontakten, men om hvem som får betalt for produksjonen. Dette gjør at selv kunder som ikke får levert fornybar energi i sitt område, likevel kan være med å støtte produksjonen av dette.

Hensikten med opprinnelsesgarantier er å øke etterspørselen etter fornybar energi i kraftmarkedet – og skape et insentiv for å øke produksjonen av fornybar energi i Europa.

Ønsker bedriften din fornybar energi?

Snakk med en av våre rådgivere, så skaffer vi bedriften din strøm med opprinnelsesgarantier.