Miljøvennlig bedrift

Trenger dere klimakvoter eller opprinnelsesgarantier?

Lager du klimaregnskap og ønsker å bli klimanøytral? Vi hjelper deg med kvoter og opprinnelsesgarantier.

Publisert: 16. mars 2022

For å bli en klimanøytral bedrift, må dere nøytralisere alle direkte utslipp dere forårsaker. Dette er utslipp fra maskiner, bygninger og kjøretøy som dere eier, og utslipp fra kilder til strøm og oppvarming. Hvis dere ønsker å lage klimaregnskap, anbefaler vi Klimahub.no. På Klimahub kan dere opprette et fullverdig klimaregnskap – helt gratis! Når dere er ferdig har dere også muligheten til å laste ned regnskapet som en PDF.

 

Registrer deg på Klimahub her

 

For mange bedrifter er strøm en vesentlig faktor for utslipp i klimaregnskapet. Strøm uten opprinnelsesgaranti beregnes ut fra europeisk restmiks, som er et estimat for utslipp fra all strøm som produseres i Europa uten opprinnelsesgarantier. De siste to årene har restmiks-utslippet blitt beregnet til ca 400 g CO2 per KWh. Et strømforbruk på 100 000 kWh vil altså gi et beregnet utslipp på 40 tonn CO2. Les gjerne mer om restmiks og varedeklarasjon for strøm hos NVE.

 

Opprinnelsesgaranti for strøm

Det er umulig å styre hvor strømmen deres kommer fra, men opprinnelsesgarantier garanterer for at det blir produsert en tilsvarende mengde strøm fra den strømkilden dere ønsker, for eksempel vannkraft.

Dersom du kjøper strøm med opprinnelsesgaranti, blir utslippet mye lavere. Mange klimaregnskap beregner dette som utslippsfri strøm, fordi selve produksjonen i utgangspunktet er helt ren.

I Varedeklarasjonen til NVE brukes imidlertid et livsløpsperspektiv, og du vil derfor få et lite utslipp. Strøm fra vannkraft har for eksempel et beregnet utslipp på 3,9 gram pr kWh, tilsvarende 390 kg på 100 000 kWh.

Dersom dere har en strømavtale uten opprinnelsesgaranti, har dere mulighet til å kjøpe opprinnelsesgarantier for forrige års strømforbruk frem til utgangen av mars. Dette er en rimelig måte å kompensere på.

 

Kontakt oss for et godt tilbud på opprinnelsesgarantier

 

Klimakvoter

Utslipp som ikke er strøm, kan dere kompensere ved hjelp av klimakvoter. Det finnes mange ulike kvoter. FN eller CER-kvoter er kvoter som knyttes direkte mot et enkelt prosjekt. EUA kvoter er EU sitt kvotesystem. Hvert år blir industrien i EU/EØS som tilhører kvotepliktig sektor tildelt et gitt antall  kvoter eller utslippstillatelser. Utslipp som ikke dekkes av tildelte kvoter, må de handle i kvotemarkedet. Antall tilgjengelige kvoter reduseres hvert år. Når etterspørselen øker og tilbudet synker, presses prisen på disse opp. Dermed blir det dyrere å forurense, og de som ikke klarer å omstille til en grønnere produksjon blir ulønnsomme.

 

EUA kvotene er tilgjengelig for alle bedrifter. Når bedrifter utenfor kvotepliktig sektor fører klimaregnskap og kompenserer ved å kjøpe EUA-kvoter, bidrar de til at prisene, og takten i det grønne skiftet, øker enda raskere.

 

EUA-kvotene handles på en egen kvotebørs, og for å handle kvoter, må du henvende deg til en aktør med tilgang til denne børsen, for eksempel Fjordkraft. Vi handler kvoter både for bedrifter som er kvotepliktige og ikke-kvotepliktige. Kvotepliktige bedrifter må handle og registrere kvotene for foregående år innen 30 april, andre kan handle når de ønsker.  

 

Ønsker du et tilbud på kvoter? Send en epost til support@klimahub.no

 

Du trenger ikke være strømkunde

Både kvoter og opprinnelsesgarantier kan handles uavhengig av hvilken strømleverandør du har.

En av våre kvote-kunder, er Tine SA.

– Vi har kjøpt kvoter gjennom Fjordkraft i mange år, forteller Torbjørn Kvia hos meierigiganten. – Oppfølgingen er god og profesjonell, så vi er meget godt fornøyde. Vi har faktisk fortsatt å bruke Fjordkraft til kvotekjøp selv om de tapte siste anbudsrunde på strømleveransen.

Frist for opprinnelsesgaranti er 31/3, mens kvoter må handles før 30/4 hvis du tilhører kvotepliktig sektor.