Få betalt for strømmen du ikke bruker

Produserer du din egen strøm med solenergi, kan du bli plusskunde hos Fjordkraft. Det betyr at du selger strømmen videre når du ikke har bruk for den selv.

En plusskunde er ganske enkelt en kunde som i perioder produserer et overskudd av strøm. Dette kan for eksempel skje en varm sommerdag når solcelleanlegget produserer for fullt og familien er på stranden. Eller kanskje du har reist på fjellet i påsken mens solen steiker på hustaket hjemme? Da er det fint at strømmen du produserer kan komme andre til gode.

Slik selger du strømmen du produserer

Overskuddsstrømmen fra solcelleanlegget blir sendt automatisk ut på strømnettet ved behov – slik at andre hus som er tilkoblet samme nett kan benytte seg av den.

For hver kilowattime strøm som sendes fra ditt hus ut på ledningsnettet, får du som plusskunde tilbake 1 krone av Fjordkraft. Fordi solcelleanlegget ikke produserer hele døgnet vil du fortsatt ha behov for å kjøpe strøm fra oss i perioder. Men all strømmen du selger til oss blir samlet opp som fratrekk på strømregningen din.

På den måten kommer solenergien til nytte og du sparer penger jevnt og trutt, enten du bruker strømmen selv eller selger den videre så andre kan bruke den.

Vil du selge strøm til oss?

Hvis du allerede har solceller kan du enkelt bytte til strømavtalen Solstrøm her og nå. Om du ikke har solceller fra før, men velger å bestille på våre nettsider, får du denne strømavtalen samtidig. Da sørger vi for at du får betalt for strømmen du produserer.

Finn pris på solceller