Agrol Aktiv er en aktivt forvaltet strømavtale, som kombinerer prissikringer med spotpris.  Avtalen har som hensikt å kutte pristoppene, slik at dere blir mindre påvirket av store prissvingninger. Vår krafthandelsavdeling kjøper inn sikringer opp til to år fram i tid, og avtalen er bygget opp slik at det sikres en større andel av forbruket i vintermånedene, når strømprisen normalt er høyere.

Prisinformasjon

  • Fastbeløp per måned: 10 kr. Dere betaler for maksimalt tre målere.
  • Påslag inkl. lovpålagte elsertifikater: 3,05 øre/kWh
  • Min Bedrift: Gratis (ordinær pris 99 kr per måler per måned)

Fakta om strømavtalen

  • Kombinasjon av spotpris og forvaltning
  • Ingen forskuddsbetaling
  • Gratis tilgang til energi og klimarapporteringsverktøyet Min Bedrift

 

Bestill Agrol Aktiv

 

Nyttige linker

 Produktark        Avtalevilkår