Info om strømavtalen

Agrol Aktiv Forvaltning

Gjennom Agrol får bedriften tilgang til svært gunstige priser. Med Agrol Aktiv Forvaltning får bedriften en strømavtale som kombinerer prissikring og spotpris, og gir bedriften en langsiktig avtale med en grad av forutsigbarhet. Denne produktstrukturen vil gi en jevnere priskurve gjennom året, og har som mål å unngå de høye pristoppene, spesielt i vintermånedene hvor det normalt er høyere strømpriser i markedet. Våre kraftforvaltere kjenner markedet og jobber aktivt for å oppnå gode sikringspriser for våre kunder ved å gjennomføre prissikringer for en sikringshorisont på inneværende år + 2 år.

Fakta om strømavtalen

 • Kombinasjon av Spotpris + prissikring.
 • Aktiv forvaltningsavtale som demper prissvingninger.
 • Langsiktig forvaltningshorisont, prissikringer gjøres for inneværende år + 2 år.
 • Kunden eier og bærer markedsrisikoen for sin andel av prissikringsposisjoenene som Fjordkraft tar på vegne av kunde.
 • Ved opphør av avtalen vil det tilkomme et oppgjørsadministrasjonsgebyr pålydende kr 2000 per anlegg.
 • Ingen forskuddsbetaling.
 • Månedlig markedsrapport.
 • Gratis tilgang til Energirapporteringsverktøyet Min Bedrift Basic.

Prisinformasjon

 • Påslag inkl. elsertifikater: 3.05 øre/kWh
 • Månedlig fastbeløp strøm: 10.00 kr/mnd

Det månedlige fastbeløpet gjelder for inntil 3 målepunkter.

Dersom bedriften har flere enn tre målepunkter vil dere få 0 kr i månedlig fastbeløp for resterende anlegg.

Slik fungerer Agrol Aktiv Forvaltning

Graden av prissikring i leveringsperiode vil kunne variere fra 0-90 % gjennom leveringsåret avhengig av kraftforvalters markedssyn. I vinterhalvåret vil sikringsgraden minimum være 50%, og sommerhalvåret vil sikringsgraden maksimalt være 60%.

Prissikret volum blir beregnet basert på estimert årsforbruk fra netteier.  Ved vesentlige endringer i estimert årsforbruk, må kunde selv kontakte netteier direkte og forespør justering av estimert årsforbruk. Grunnlag for prissikring av volum vil justeres fortløpende i tråd med endringer av estimert årsforbruk hos netteier. Volumet prissikres etter en definert forbruksprofil.

Bedrifter på denne avtalen vil motta en månedlig markedsrapport med informasjon om markedet, kommentar fra porteføljeforvalter og prognoser for fremtidige priser.

Eierskap til prissikringsposisjoner og oppgjør for sikringer

Bedriften eier sin andel av de prissikringsposisjonene som Fjordkraft AS har tatt på vegne av kundene i porteføljen. Bedriften eier sine prissikringsposisjoner fra oppstart av strømleveranse. Kunde eier og bærer markedsrisikoen for sin del av prissikringsposisjonene som Fjordkraft tar.

Ved opphør av avtalen forekommer det et oppgjør for de gjenværende prissikringsposisjonene for bedriften for gjenværende sikringshorisont. Bedriften må ved utgang fra avtalen gjøre opp for sine prissikringsposisjoner i tråd med strømavtalens sikringshorisont. Andelen av prissikringsposisjonene gir enten økonomisk gevinst eller økonomisk tap for kunde avhengig av markedsverdi ved opphør. Ved opphør av avtalen vil det tilkomme et oppgjørsadministrasjonsgebyr pålydende kr 2000 per anlegg.

Inngangsvinduer:

 • Kunder med oppstart av leveranse i årets første kvartal, ligger i spot frem til de trer inn i hovedfondet 01. juli samme år.
 • Kunder med oppstart av leveransen i årets andre kvartal, ligger i spot frem til de trer inn i hovedfondet 01. oktober samme år.
 • Kunder med oppstart i årets tredje kvartal, ligger i spot frem til de trer inn i hovedfondet 01. januar påfølgende år.
 • Kunder med oppstart av leveransen i årets fjerde kvartal, ligger i spot frem til de trer inn i hovedfondet 01. april påfølgende år.

Min Bedrift

Min Bedrift er vår kundeportal og energirapporteringsverktøy. Dette er verktøyet som gir dere full oversikt over bedriftens strømkostnader og forbruk.

Aktiv bruk av Min Bedrift er derfor et viktig tiltak for å redusere strømkostnadene. Dere kan for eksempel hente ut rapporter for hele selskapet eller for hver enkelt strømmåler. Ved å ha et jevnest mulig strømforbruk, og unngå pristoppene, kan dere oppnå vesentlige besparelser både i strømpris og nettleie.

Vi tilbyr to abonnementer, Min Bedrift Basic og Min Bedrift Plus. Min Bedrift Basic er inkludert i avtalen om strømleveranse kostnadsfritt. Tilgangen til Min Bedrift forutsetter at strømleveransen er iverksatt.

Min Bedrift Basic gir dere tilgang til:

 • Oversikt over faktura og betalingsstatus.
 • Innsikt i bedriften sitt kundeforhold.

Min Bedrift Plus gir dere i tillegg tilgang til:

 • Forbruksrapporter.
 • Kostnadsrapporter og historikk.
 • Effektanalyser.
 • Mulighet til å invitere kollegaer, regnskapsfører eller andre som trenger tilgang