Finn strømavtalen som passer din virksomhet

Prisinformasjon for de ulike avtalene finner dere under. I tillegg kommer variable lov- og markedspålagte kostnader forbundet med kraftomsetning, det vil si el-sertifikat og handelskostnader. Handelskostnader består av handelsgebyr til Nordpool og Statnett, regulærkraftkostnader og kostnader knyttet til valutaveksling og renter.

Avtalene kan du bestille direkte her på nettsiden. Du er selvsagt også velkommen til å snakke med en av våre energirådgivere, så finner vi sammen den avtalen som passer best for deres strømbehov.

Dersom dere har solcelleanlegg og produserer egen strøm, kan dere få en plussavtale for levering av overskuddskapasitet. Snakk med en av våre rådgivere dersom dette er aktuelt for dere.

Knif Sikret 50

I Knif Sikret 50 er halve forbruket sikret på forhånd. Dette demper prissvingningene og gjør strømkostnadene mer forutsigbare. Knif Sikret 50 er strømavtalen for deg som ønsker stor grad av forutsigbarhet rundt bedriftens energikostnader.

Prisinformasjon

  • Energi og Klimarapportering: 0.00 kr/mnd
  • Påslag inkl. elsertifikater: 1.15 øre/kWh
  • Månedlig fastbeløp strøm: 0.00 kr/mnd

Handelskostnader kommer i tillegg.

Avtalen har 3 inngangsvinduer:

  • Bedrifter som inngår avtalen i perioden 16.12.-15.06. vil få spot frem til 01.07.xx. Fra 01.07.xx vil kunden få prissikret volum i bulk fond. Bedriften vil tre inn i hovedfondet fra 1.januar påfølgende år.
  • Bedrifter som inngår avtalen i perioden 15.06.-01.10. vil få spot frem til 1.januar, for så å tre inn i hovedfondet og få prissikret volum fra 1.januar påfølgende år.
  • Bedrifter som inngår avtalen i perioden 01.10.-15.12. vil få spot frem til 01.januar, for så å få prissikret volum i bulk fond og fra 01.januar året etter vil bedriften tre inn i hovedfondet.

Avtalevilkår

Knif Spot

I Knif Spot vil prisene følge markedet, uten noen form for prissikring. Dette gjør at du betaler det samme som Fjordkraft kjøper strømmen for. En spotavtale passer spesielt bra for små og mellomstore bedrifter, som har et enkelt og oversiktlig strømforbruk.

Prisinformasjon

  • Energi og Klimarapportering: 0.00 kr/mnd
  • Påslag inkl. elsertifikater: 1.05 øre/kWh
  • Månedlig fastbeløp strøm: 0.00 kr/mnd

Handelskostnader kommer i tillegg.

Avtalevilkår

Knif Pluss

Har du solcelleanlegg eller varmepumpe og produserer deler av strømmen din selv, kan du bli Knif Pluss-kunde og kombinere egen produksjon med Knif Sikret 50 eller Knif Spot. Fjordkraft kan installere og drifte slike løsninger for deg. Ønsker du å få mer mer informasjon eller bestille en plussavtale?

Snakk med rådgiver