Agrol Spot

Agrol spot er en lavprisavtale som følger markedet. Spotpris innebærer at du følger markedet time for time gjennom hele døgnet. I et marked med lave priser er spotpris ofte det billigste alternativet. I et marked med høye priser og/eller store svingninger, følger du også disse. Dersom du har en profilavlest strømmåler, vil du få en snittpris basert på en standard forbruksprofil.

Agrol Aktiv

Agrol Aktiv er en aktivt forvaltet strømavtale, som kombinerer prissikringer med spotpris. Avtalen har som hensikt å kutte pristoppene, slik at dere blir mindre påvirket av store prissvingninger. Vår krafthandelsavdeling kjøper inn sikringer opp til to år fram i tid, og avtalen er bygget opp slik at det sikres en større andel av forbruket i vintermånedene, når strømprisen normalt er høyere.

Agrol Solstrøm

Har du solcelleanlegg og produserer deler av strømmen din selv, kan du få en plussavtale kombinert med en av avtalene over. Med Agrol solstrøm kan du selge overskuddsproduksjonen til oss. Fjordkraft kan også installere og drifte slike løsninger for deg. Ønsker du å få mer mer informasjon om solceller eller bestille en plussavtale?

Strømtilbud for privatkunde

Vil du også benytte vårt privattilbud? Gjennom Agrol kan du få en god avtale på strøm til boligen din.

Se tilbudet for privatkunder