Gode Strømtilbud til Dekk1-kjeden

Finn strømavtalen som passer for din bedrift

 Vi tilbyr fire ulike avtaler, med ulik grad av forutsigbarhet. Snakk med en av våre rådgivere så finner vi sammen den avtalen som passer best for dere!

 

Bestill strøm

 

Fjordkraft Spot

Med denne lavprisavtalen får bedriften din ganske enkelt den samme prisen som vi handler for på kraftbørsen. Dette er en innkjøpsprisavtale som er særlig godt egnet for små og mellomstore bedrifter.  

Fjordkraft Forutsigbar

Fjordkraft Forutsigbar gir deg jevne energikostnader gjennom året. Ved å kutte pristoppene får du et mer forutsigbart kostnadsbilde. Fjordkraft forutsigbar har vist seg som en svært god strømavtale over tid. 

Fjordkraft Spot med tak

Fjordkraft Spot med tak og avtalt volum gir din bedrift en forvaltningsavtale med et pristak som sikrer deg mot høye strømpriser i tider hvor markedet stiger, samtidig som avtalen følger spotpris når prisene er lave.

Fjordkraft aktiv

Fjordkraft Aktiv er en forvaltningsavtale, der våre erfarne kraftforvaltere jobber aktivt for at bedriften din skal oppnå bedre pris enn spotprisen. Porteføljen avregnes månedlig og verdien av forvaltningen går til fradrag eller tillegg på faktura.

 

Hvilken avtale passer for din bedrift? Snakk med en av våre rådgivere i dag!