Slik fungerer Spot med forvaltning

Spot med forvaltning kombinerer prissikring og spotpris. Målet er å unngå de høyeste pristoppene. Våre forvaltere kjenner markedet og jobber for å oppnå gode sikringspriser for deg. Det vil si innkjøp av strøm til en bestemt pris frem i tid. Slike strømavtaler er svært vanlig for bedrifter og det offentlige.

Avtalen kan sammenlignes med å spare i fond fordi det er mulig å oppnå avkastning. Noen måneder kan prisen bli høyere enn spotprisen. Historisk sett har avtalen gitt gode resultater.

Prisinformasjon

Avtalen følger spotprisen i markedet time for time. Spotprisen er lik for alle strømleverandører i Norge. I tillegg betaler du et månedlig fastbeløp og påslag per kWh. Dersom våre forvaltere oppnår en bedre pris enn spotprisen forrige måned, får du 80 % av gevinsten. De resterende 20 % dekker våre forvaltningskostnader. Lykkes vi, lykkes du. Selv om forvalterne jobber for å oppnå gode sikringspriser, kan prisen bli høyere enn spotprisen i enkelte måneder. Men aldri mer enn 12,5 øre/kwh (inkl. mva.) over spotprisen. Påslaget kommer i tillegg. Resultatet får du en gang i måneden, og du ser hvordan det har gått på strømregningen din.

  • Påslag strøm: 5.90 øre/kWh
  • Månedlig fastbeløp: 49.00 kr/mnd

I påslaget er lovpålagte kostnader for elsertifikat inkludert. Denne ordningen bidrar til å finansiere strøm produsert fra fornybare energikilder.

Avtalevilkår

Når du bestiller strømavtalen begynner forvalterne å handle på vegne av deg i løpet av to til tre måneder. I mellomtiden følger du spotprisen på vanlig måte. På grunn av langsiktige sikringer tar det også tid å avslutte avtalen. Fra du gir oss beskjed til avtalen er sagt opp, tar det tre måneder. Hvis du bytter strømleverandør før denne perioden er over, må du betale et bruddgebyr på 500 kroner.

Avtalen passer for deg som:

  • Ønsker muligheten til å kutte de høyeste pristoppene
  • Ønsker mulighet til å oppnå en lavere pris enn spotprisen
  • Ønsker å beholde en god strømavtale over tid


Gode resultater

Spot med forvaltning har som mål å kutte de høyeste pristoppene. Over tid har dette vist seg å være lønnsomt for kundene våre. Med spotprisen menes månedsgjennomsnittet for spotprisen på Nord Pool, inkl. mva. Avtalens påslag og månedsbeløp kommer i tillegg.

Resultater for 2023

MånedEndring i spotpris
Januar-8,29 øre/kWh
Februar-7,46 øre/kWh
Mar-4,61 øre/kWh
April+2,40 øre/kWh

 

Resultater for 2022

MånedEndring i spotpris
Januar-48,59 øre/kWh
Februar-45,88 øre/kWh
Mars-25,33 øre/kWh
April-20,27 øre/kWh
Mai-74,23 øre/kWh
Juni-82,62 øre/kWh
Juli-35,23 øre/kWh
August-83,24 øre/kWh
September-55,29 øre/kWh
Oktober-10,63 øre/kWh
November-10,13 øre/kWh
Desember-15,16 øre/kWh

 

Resultater for 2021

MånedEndring i spotpris
Januar  -28,30 øre/kWh
Februar  -34,55 øre/kWh
Mars  -18,70 øre/kWh
April  -7,27 øre/kWh
Mai  -9,54 øre/kWh
Juni  -15,59 øre/kWh
Juli  -6,36 øre/kWh
August  -5,58 øre/kWh
September  -17,96 øre/kWh
Oktober  +2,10 øre/kWh
November  -44,03 øre/kWh
Desember  -95,79 øre/kWh

Historiske resultater er ingen garanti for fremtidig gevinst.

* Resultat beregnes etter månedens utløp.

Eksempel: September 2022. Hvis spotprisen på strømregningen din var 450 øre/kWh, betalte du ca 125 øre/kWh etter fradrag for statens strømstøtte. Når du i tillegg kan trekke fra forvaltningsresultatet på 55,29 øre/kWh, ender du opp med en strømpris på ca 70 øre/kwh. Påslaget og nettleie kommer i tillegg.

Forvaltningsresultatet på 55,29 øre/kWh i september ga en besparelse på ca 780 kr for kunder med gjennomsnittlig strømforbruk på ca 17.000 kWh pr år.

Vi fikser det praktiske

Når du bestiller strøm fra oss, ordner vi alt det praktiske. Du slipper å kontakte din lokale netteier for å gi beskjed om at du skal ha strøm fra Fjordkraft.

Nettleie fra din lokale netteier kommer i tillegg til strømprisen. For å gjøre det enkelt får du strøm og nettleie samlet på én regning. Du slipper selvsagt å betale noe på forskudd, du betaler kun for den strømmen du allerede har brukt.

Du kan sammenligne strømavtaler på Forbrukerrådets strømprisportal.