Info om Live 

  Åpne som pdf 20.10.2023

20.10.2023

Tjenestevilkår Live

1. Innledning
Disse Tjenestevilkårene (heretter referert til som "Vilkårene") gjelder sammen med tjenestevilkårene for Min Bedrift, som er tilgjengelige her. I disse Vilkårene vil Min Bedrift-vilkårene bli referert til som "Bedriftsvilkårene." Tjenestevilkårene regulerer bruken av tjenesten som kalles "Live".

2. Beskrivelse av Live
Live er en enhet som måler strømforbruket ditt i sanntid fra strømmåleren din. Den sender informasjon om strømforbruket fra strømmåleren til en tilknyttet visning på nettsiden som regulert etter Bedriftsvilkårene, heretter kalt "Nettsiden".

3. Krav til Utstyr
For å kunne bruke Live, må du ha kjøpt en pulsmåler fra NxtTech. For å lese av data fra pulsmåleren, må du dessuten ha en oppdatert nettleser og en trygg enhet å koble til et trådløst nettverk eller ha tilgang til mobildata. Noen endringer i Nettsiden kan kreve at du logger inn på nytt. Selv om du oppfyller våre krav til utstyr, kan FJORDKRAFT ikke garantere at Nettsiden vil fungere uten avbrudd eller nedetid. FJORDKRAFT forbeholder seg retten til å oppdatere Nettsiden for å opprettholde funksjonaliteten og i samsvar med Bedriftsvilkårene og Tjenestevilkårene.

4. Krav til kundeforhold
Bruken av Live forutsetter at du har en aktiv strømkundeavtale hos FJORDKRAFT knyttet til måleren som Live brukes med, og at du har godtatt Bedriftsvilkårene for bruk av Min Bedrift. Live kan brukes sammen med alle strømavtaler som tilbys til bedriftskunder. Hvis ditt strømkundeforhold opphører, avsluttes også tjenestene knyttet til Live uansett årsak til opphøret.

5. Endringer i Tjenestevilkårene
FJORDKRAFT kan foreta endringer i Tjenestevilkårene, sanntidsmåler tjenesten og Nettsiden i samsvar med punkt 10 i Bedriftsvilkårene.

6. Betaling
Betaling for tjenestene vil bli lagt til strømregningen i henhold til avtalen dere har inngått med FJORDKRAFT. Bruk av Live innebærer en månedlig abonnementskostnad som faktureres månedlig sammen med strømforbruket. Abonnementet starter når Live tas i bruk og varer til det avsluttes i henhold til Tjenestevilkårene. Du må også koble Sanntidsmåler fra AMS-måleren. FJORDKRAFT forbeholder seg retten til å endre priser. Prisjusteringer skal likevel varsles med tretti (30) dagers virkning. Tjenestevilkårene for Live gjelder uavhengig av kundens strømavtale.

7. Ansvar
Live skal installeres i samsvar med vedlagte instruksjoner. Kunden er ansvarlig for riktig installasjon av Live. Eventuelle feil skal rapporteres til FJORDKRAFT. Kunde er ansvarlig for å bruke Nettsiden og Live i samsvar med det en aktsom bruker ville ha brukt tjenesten til.

8. FJORDKRAFT's Ansvar
Ansvar for tjenesten fra FJORDKRAFT er regulert i henhold til Bedriftsvilkårene, spesifikt i punkt 9, 10 og 11.

Fjordkraft ikke garantere at Live vil fungere helt uten avbrudd, nedetid eller lignende. Fjordkraft forbeholder seg retten til å endre Nettsiden fra tid til annen for å ivareta funksjonalitet, og ellers i tråd med Tjenestevilkårene. Dette innebærer redusert tilgjengelighet og nedetid.

9. Immaterialrett
Rettigheter og eierskap til immaterielle rettigheter er regulert i henhold til Bedriftsvilkårene, punkt 7.

10. Oppsigelse av Avtale
Dersom du ønsker å si opp Live, må du ta kontakt med FJORDKRAFT sin kundeservice. Du kan også si opp avtalen på Min Bedrift. Dersom du sier opp strømavtalen, vil denne avtalen også automatisk termineres. Dersom du hever avtalen om kjøp av pulsmåler fra NxtTech, sies avtalen opp. Oppsigelsen vil, med mindre annet er spesifisert i Tjenestevilkårene, gjelde fra utløpet av perioden du har forhåndsbetalt, eller inntil utstedelse av sluttfaktura dersom tjenesten ikke er forhåndsbetalt.

Fjordkraft forbeholder seg retten til å si opp tjenesten med 30 dagers varsel.

11. Ugyldighet
Hvis en eller flere bestemmelser i disse Tjenestevilkårene anses ugyldige eller ikke håndhevbart, påvirker ikke dette gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene i Tjenestevilkårene.

12. Lovvalg og Tvisteløsning
Disse Tjenestevilkårene og eventuelle konflikter eller krav som måtte oppstå i forbindelse med dem eller deres innhold skal være underlagt og tolkes i henhold til norsk lov. Tjenestevilkårene begrenser ikke dine forbrukerrettigheter i henhold til ufravikelig lovgivning. Verneting for eventuelle tvister er Vestland Tingrett, avdeling Bergen.