Info om kraftavtalen

Knif

Med KNIF Kraftfond får bedriften din en forutsigbar forvaltningsavtale fra Fjordkraft.

Fakta om KNIF Kraftfond

  • Kompetent forvaltning som legger vekt på forutsigbarhet
  • Rammene for fondet settes av et brukeroppnevnt råd
  • Ingen forskuddsbetaling
  • Bedriften betaler den prisen som oppnås i fondet