Tilbud i samarbeid med MPS Micropaint

Fjordkraft Forutsigbar

Med Fjordkraft Forutsigbar får bedriften din en forvaltningsavtale med prissikring. Avtalen demper svingningene for bedriften og gir mer forutsigbare strømkostnader. Med denne strømavtalen får bedriften din 50 % prissikring. Våre kraftforvaltere kjenner markedet og jobber aktivt for å oppnå gode sikringspriser for våre kunder. Gjennom MPS Micropaint-kjeden får du en ekstra grunstig pris på avtalen.

Fakta om kraftavtalen

  • Prissikring på 50 % av forbruket
  • Redusert risiko ved å spre strømkjøpet utover året
  • Lavere pris over tid
  • Ingen forskuddsbetaling
  • Ingen bindingstid

Slik fungerer Fjordkraft Forutsigbar

Fjordkraft Forutsigbar kombinerer sikring og spot og gir bedriften en langsiktig avtale med en grad av forutsigbarhet. Denne produktstrukturen vil gi en jevnere priskurve gjennom året, uten de altfor høye toppene og dype dalene.Bedriften ligger i spot gjennom det første halvåret ved inngått avtale. Bedriften får prissikret volum allerede i andre halvår. I påfølgende år får bedriften full uttelling ved gradvis økende sikret volum. Volumet prissikres etter en definert forbruksprofil. Dette betyr at det ikke er 50/50 fordeling av spot og sikret pris til enhver tid da det sikres mer i vintermånedene enn i sommermånedene.

Prisinformasjon

  • Månedsbeløp: 49,-
  • Påslag inkludert elsertifikater: 3,34 øre/kWh