Info om strømavtalen

Forutsigbar Strømpris Midt-Norge

Du trenger ikke å bekymre deg for varierende strømpriser gjennom døgnet, med denne avtalen får du en lik pris for alle døgnets timer.

Dette er en variabelavtale som gir en fastsatt strømpris for en kortere periode. For å kunne tilby dette, gjør vi det som kalles prissikringer i strømmarkedet. Det betyr at vi handler strøm frem i tid. Prisen på avtalen avhenger av hvilken pris vi får kjøpt inn prissikringer for den kommende perioden.

Med denne avtalen har du samme strømpris gjennom hele døgnet. Det betyr at du kan vaske klær og dusje akkurat når du vil, uten å bekymre deg for høye pristopper.

Du kan være trygg på at vi varsler prisendringer minimum 30 dager før de trer i kraft – slik at du alltid vet hvilken strømpris du har. Avtalen passer for deg som:

  • Ønsker enkel oversikt over strømprisene
  • Vil ha samme strømpris hele døgnet

Prisinformasjon

  • Strømpris: 129.00 øre/kWh
    • Pris fra 01.06.2023: 115.00 øre/kWh
  • Månedlig fastbeløp: 39.00 kr/mnd

I strømprisen er lovpålagte kostnader for elsertifikat inkludert. Denne ordningen bidrar til å finansiere strøm produsert fra fornybare energikilder.

Vi fikser det praktiske

Når du bestiller strøm fra oss, ordner vi alt det praktiske. Du slipper å kontakte din lokale netteier for å gi beskjed om at du skal ha strøm fra Fjordkraft.

Nettleie fra din lokale netteier kommer i tillegg til strømprisen. For å gjøre det enkelt får du strøm og nettleie samlet på én regning. Du slipper selvsagt å betale noe på forskudd, du betaler kun for den strømmen du allerede har brukt.

Du kan sammenligne strømavtaler på Forbrukerrådets strømprisportal.