I Fjordkraft har vi lang erfaring med forvaltning av kraftporteføljer for våre bedriftskunder. Gjennom vårt samarbeid med Statkraft Energi har vi tilgang til et av Nordens ledende miljø innen fornybar energi og krafthandel.

Vårt samarbeid gjør at vi kan tilby fleksible produkter og forvaltningsløsninger for virksomheter i alle størrelser - både i offentlig og privat sektor.


Velg riktig strategi for din forvaltning

Noen bedrifter er opptatt av budsjettpris, og ønsker å få større forutsigbarhet ved å sikre kraftprisen. Andre kunder har som mål å optimalisere prisen, og komme bedre ut enn spotprisen i markedet. Uansett hvilken løsning din virksomhet trenger, har vi den erfaring og kompetanse som skal til for å lage gode og fleksible løsninger tilpasset bedriftens energibehov.

Hvilken kraftavtale som er riktig for din bedrift avhenger blant annet av forbruket og hvilket behov bedriften din har for forutsigbarhet. Våre bedriftsrådgivere hjelper deg gjerne å finne ut hvilken forvaltningsløsning som er best egnet for din bedrift.

 

Snakk med en energirådgiver