Dette er Ladbart

Nå har du muligheten til å være med i utviklingen av fremtidens økosystem for energi! Vi søker de etter pilotkunder for et nytt innovativt prosjekt, bærekraftig lagring. Sammen med ECO STOR vil Fjordkraft tilby fysiske batterier for lagring av strøm. Batteriene henter vi fra kondemnerte elbiler, og gir de nytt liv som stasjonære enheter i bygg, gjerne i kombinasjon med lokale energiproduksjon fra solceller eller andre kilder.  

Ladbart kan kutte strømkostnadene dine

Ladbart gir batterier tidligere brukt i elbiler et nytt liv. Selv om batteriene er pensjonert fra sin første jobb, har de fortsatt stor verdi og lang restlevetid. og de kan fint brukes til andre formål, slik som for eksempel i lokal energiproduksjon.

Energien som lagres i batteriet kan du blant annet bruke til å kutte effekttopper for å redusere nettleien (såkalt peak shaving), og aktiv kostnadsstyring ved å fylle batteriet når prisen er lav og bruke når prisen er høy. På sikt vil det også bli mulig å selge energi og effekten fra batteriet tilbake til strømnettet, og dermed tjene penger gjennom aktiv trading.

Minimal klimabelastning

Siden batteriene er i sin andre livssyklus er miljøbelastningen fra produksjonen av batteriet er allerede dekket inn, og karbonfotavtrykket er derfor begrenset til transport og avhending av batteriet. Dermed blir klimautslippet fra Ladbart tilnærmet lik null.  

Hva koster det?

Vi kan tilby batteri i ulike størrelser, og prisen er knyttet til batteriets beregnede lagringskapasitet. Restlevetid for batteriene forventes å være minst sju år.  Batteriene vi bruker i denne testen hentes blant annet fra Nissan Leaf, og vil koste fra ca 60-70 000 kr ekskl. mva ferdig montert. 

Hvem kan bli betakunde?

For å få en best mulig testfase, ønsker vi oss et bredt spekter av testkunder, både blant bedrifter og privatpersoner - med og uten egen energiproduksjon. Vi har imidlertid noen forutsetninger:  

  • Plass til oppbevaring av et batteri på omtrent 300 kg, for eksempel i en garasje eller utebod hvis du søker som privatperson.
  • Villig til å dele opplevelser med Fjordkraft og ECO STOR (og kanskje allmennheten) for videre utvikling av produktet frem mot “åpen” lansering
  • Tillate at vi fjernstyrer ulike tester av funksjonalitet og nye tjenester på batteriene
  • Interesse for framtidens energiløsninger 

Slik blir du betakunde

For å bli betakunde må du fylle inn skjemaet under, og sende inn til oss. Du kjøper du produktet på vanlig måte, men vil få tett oppfølging og tilgang til all funksjonalitet som blir utviklet, også det som ved åpen lansering vil kunne bli betalte funksjoner.

Vi søker etter både privatpersoner med enebolig og bedrifter til denne betatesten. 

Privatperson - klikk her                             

Bedrift - klikk her  

Mer informasjon

Ønsker du mer informasjon og ECO STOR eller Fjordkraft sine klimasmarte tjenester? Da kan du klikke på linkene under (åpnes i eget vindu).