Energismart - kortreist kraft uten bekymringer

Energismart er 100% kortreist og bærekraftig oppvarming av dine bygg!

Energien til å drifte anlegget henter vi fra naturen rundt deg. Ved å bruke det nyeste innen varmepumpeteknologi og naturlige kuldemedium reduserer vi CO2 utslippet med 99%.

Best av alt; Vi tar ansvar for hele prosessen; finansiering, installasjon, drift og forvaltning. Du behøver ikke investere en krone.

ENERGISMART

 

Ingen kostnader tilknyttet prosjektering og analyse

Ingen investeringskostnader og kapitalbinding

Ingen drifts- eller vedlikeholdsansvar

Hva må dere gjøre?

Som byggeier stiller dere nødvendige arealer til disposisjon. Når varmepumpeløsningen er på plass, kjøper dere energi til oppvarming til fastpris. Dette gir en forutsigbarhet i økonomien, ved at dere blir mindre påvirket av varierende strømpriser fra strømnettet. Installasjon av varmepumpe vil også gi en forbedring av byggets energiklasse. 

 

Dette gjør vi

Fjordkraft finansierer og bygger energisystemet sammen med vår partner Winns. Vi eier og drifter anlegget, og sørger for at produksjonen er optimalisert.

Videre er vi deres avtalepart, og vi håndterer avregning og fakturering. Dere får komplett rapportering fra anlegget, inkludert forbruksrapporter og utslippsrapporter til bærekraftsrapportering.

Ved å koble på et Målbart-system vil vi også kunne håndtere rapportering på alle byggets energibærere (solstrøm, lokalvarme, avfall etc) og leietakerfakturering. 

 

 

Ønsker du å vite mer?

Er du interessert i å vite mer om Energismart og hvordan våre klimasmarte løsninger kan hjelpe dere til en mer energieffektiv hverdag? 

Kontakt oss i dag!

Dette er KLIMASMART.

Klimasmart er en samling av kortreiste, bærekraftige og energieffektive løsninger for deg som er Fjordkraft-kunde. Med Energismart henter vi energi fra naturen i ditt nærmiljø og varmer opp dine bygg. Målbart gir deg full oversikt over byggets energibærere, og gir deg muligheten til å fakturere dine leietakere korrekte energikostnader fra alle kilder.