Fjordkraft har vært klimanøytral siden 2007. Derfor stiller vi krav om at alle våre faste leverandører er klimaforpliktet. 

Dette betyr:

  • Alle faste leverandører må levere klimaregnskap og tiltaksliste for hvordan de skal redusere utslipp i Klimahub.no. 

  • Alle faste leverandører må kjøpe kvoter for sine utslipp eller forplikte seg til Science based targets (fastsatte utslippsmål som er nødvendige for å møte målene i Parisavtalen)

Ved å stille strenge krav til våre faste samarbeidspartnere, tar vi ansvar for å redusere klimagassutslipp og akselerere overgangen til et mer bærekraftig samfunn. Sammen kan vi gjøre en forskjell og drive frem en grønnere, renere fremtid.

Klimaløfte

I 2018 ble vi, som første norske selskap, tildelt en pris av FN for vårt klimainitiativ, Klimanjaro. Dette klimaløftet innebærer at vi stiller krav til at våre faste leverandører er klimaforpliktet, slik at vi skaper en klimanøytral verdikjede.

Dette er et ambisiøst mål, men siden den gang har vi hatt fullt fokus på å fortsette det gode arbeidet, og på å være en foregangsbedrift ved å ta initiativet videre. På Klimahub.no kan nå alle bedrifter registrere sitt klimaregnskap – helt gratis.

Et bevisst forhold til virksomhetens klimaavtrykk er allerede en viktig konkurransefaktor, og avgjørende for å tiltrekke seg både kunder og de mest attraktive kollegaene. På Klimahub.no vil du få rådgivning om hvordan dere kan redusere virksomhetens utslipp, og mulighet til tiltak og kjøp av klimakvoter for å bli en klimanøytral virksomhet. Du kan også invitere leverandører og forretningspartnere til Klimahub, og skape grunnlaget for en klimanøytral verdikjede.

Slik registrerer du bedriften din på Klimahub

Klimahub er koblet mot Brønnøysundregistrene. For å registrere bedriften søker du den opp på Klimahub.no og logger inn med din BankID.

Registrer din bedrift på Klimahub

Det første du kan gjøre etter registrering, er å legge inn «Mine tiltak». Dette er et avkrysningsskjema for ulike klima- og miljøtiltak. I tillegg er det et fritekstfelt hvor du kan legge inn mer utfyllende informasjon. De tiltakene du registrerer her vil bli synlig på bedriftens offentlige profil, slik at andre kan bli inspirert og innføre lignende tiltak i sin bedrift.

Hva er et klimaregnskap?

Frem til du registrerer data i klimaregnskapet vises gjennomsnittstall for din bransjekode. Neste steg er derfor å registrere klimaregnskapet. Et klimaregnskap består av tre deler, såkalte scopes: Direkte utslipp, utslipp fra energi og indirekte utslipp. For å bli regnet som klimanøytral må dere kompensere for utslipp i scope 1 og 2. Vi anbefaler imidlertid alle til å følge opp utslipp i scope 3 også; for bedrifter uten egne produksjonsanlegg er det som oftest her de største utslippene ligger.

Slik bruker du klimaregnskapet

Et ferdig utfylt klimaregnskap gir deg oversikt over bedriftens klimaavtrykk, og identifiserer hvor dere kan sette inn tiltak for å redusere avtrykket. For å bli klimanøytrale, må dere kompensere for utslippet, for eksempel gjennom kjøp av klimakvoter. I et lengre perspektiv er imidlertid tiltak det viktigste.

Kan dere for eksempel erstatte forurensende maskiner og kjøretøy med mer klimavennlige alternativer, kjøpe strøm med opprinnelsesgaranti eller gjøre tiltak som endrer bedriftens reisemønster?

Et klimaregnskap er ikke en konkurranse mot andre, men mot seg selv.

Målet bør hele tiden være at klimaavtrykket på neste års klimaregnskap blir mindre enn året før.

Hva er målet med Klimahub?

Fjordkraft ønsker at Klimahub skal bli verktøyet du trenger for å gjøre klimabevisste valg, både som bedrift og forbruker.

Vårt mål er at Klimahub skal være det naturlige stedet for å sjekke bedriftens klimastatus, på samme måte som du går til proff.no for å sjekke økonomien i selskapet.

For å komme dit er vi imidlertid avhengig av din hjelp.

For at Klimahub skal lykkes trenger vi at flest mulig registrerer bedriftene sine. Derfor håper vi at du tar initiativ til å registrere din bedrift allerede i dag!