Ønsker du en langsiktig fastpris på strøm til bedriften din?

I samarbeid med Statkraft ønsker vi å tilby langsiktige fastprisavtaler for strøm til bedrifter med oppstart 1. januar 2023. 

Fastprisavtalene gjelder for tre, fem eller sju år, og vil vil være tilgjengelig for bestilling tidlig i desember, og vi kontakter de som har sendt inn skjemaet under fortløpende. 

Hvis du tenker at dette kan være interessant for bedriften din, trenger du altså bare å fylle ut skjemaet, så kontakter vi deg.

Alle detaljene rundt strømavtalene er ikke klare ennå, og vi oppdaterer denne siden fortløpende med informasjon.

Se pressemelding om langsiktig fastpris fra Statkraft og Fjordkraft her

Jeg ønsker tilbud på fastprisavtale

 
   

Bør du velge fastpris?


Fastpris på strøm er som å binde renten på et lån. Fordelen er at dere får en kjent strømpris de neste tre, fem eller sju årene, og redusert usikkerhet knyttet til strømkostnaden i for eksempel budsjetteringsprosesser og produktkalkyler. Dere trenger heller ikke tenke på prisvariasjoner i ulike sesonger eller gjennom dagen, slik som spotprisavtaler har.
Ulempen er at prisen er låst i den gitte perioden. Hvis spotprisen i fremtiden blir lavere enn den avtalte fastprisen, vil dere fortsatt være bundet til denne prisen i avtaleperioden.
Hvis du ønsker en avtale med større forutsigbarhet enn spotprisavtaler, men samtidig mer fleksibilitet enn fastpris, har vi mange gode alternativ i våre forvaltningsavtaler. Her er deler av strømforbruket prissikret gjennom langsiktige prissikringer, mens resten blir avregnet etter spotprisen.

Ønsker du å vite mer om forvaltningsavtaler?