Bestill strøm til bedriften

Når dere skal velge strømavtale, er det viktig at dere velger den avtalen som er riktig for bedriftens behov og forbruksmønster. Behov for forutsigbarhet og ønsket grad av risiko må vurderes opp mot prisen på avtalen.

 

Velg rett strømavtale for din bedrift

Hver bedrift er unik, og vi tilbyr derfor en rekke strømavtaler tilpasset ulike behov. Avtalene strekker seg fra rene spotavtaler til avtaler med større grad av forutsigbarhet, slik som forvaltning og variabelavtaler.

  • Med en variabelavtale er prisen kjent på forhånd og lik time for time. Dere trenger ikke å bekymre dere for prisvariasjonene gjennom døgnet.
  • Forvaltningsavtaler inneholder en prissikring som reduserer prissvingningene for bedriften og gir mer forutsigbare strømkostnader. Våre kraftforvaltere tilhører Nordens ledende miljø, kjenner markedet og jobber aktivt for å oppnå gode sikringspriser for våre kunder.
  • Spotprisavtalene følger strømprisen time for time. Prisen blir fastsatt etterskuddsvis basert på forbruk og timespriser. Med en ren spot-avtale følger dere markedssvingningene, og denne type avtale har dermed større risiko.

 

Bestill strøm

I dagens marked anbefaler vi forvaltningsavtaler, der deler av strømforbruket ditt er prissikret av våre erfarne kraftforvaltere. Dette gir større forutsigbarhet og mindre risiko, i tillegg til at det er mulig å oppnå lavere priser enn spotpris.

Fra januar til juli 2022 har våre kunder med forvaltningsavtaler spart 650 mill kr sammenlignet med spotpris.   

Hvis dere ønsker en forvaltningsavtale eller har et avansert strømforbruk, anbefaler vi at dere kontakter en av våre erfarne energirådgivere. Da tar vi sammen en gjennomgang av deres forbruksmønster og behov, og finner en skreddersydd strømavtale for deres bedrift.

 

Snakk med en rådgiver