Bestill strøm til bedriften

Når dere skal velge strømavtale, er det viktig at dere velger den avtalen som er riktig for bedriftens behov og forbruksmønster. Behov for forutsigbarhet og ønsket grad av risiko må vurderes opp mot prisen på avtalen.

 

Velg rett strømavtale for din bedrift

Hver bedrift er unik, og vi tilbyr derfor en rekke strømavtaler tilpasset ulike behov. Avtalene strekker seg fra rene spotavtaler til avtaler med større grad av forutsigbarhet, slik som forvaltning og variabelavtaler.

  • Med en variabelavtale er prisen kjent på forhånd og lik time for time. Dere trenger ikke å bekymre dere for prisvariasjonene gjennom døgnet.
  • Forvaltningsavtaler inneholder en prissikring som reduserer prissvingningene for bedriften og gir mer forutsigbare strømkostnader. Våre kraftforvaltere tilhører Nordens ledende miljø, kjenner markedet og jobber aktivt for å oppnå gode sikringspriser for våre kunder.
  • Spot-avtalene følger strømprisen time for time. Prisen blir fastsatt etterskuddsvis basert på forbruk og timespriser. Med en ren spot-avtale følger dere markedssvingningene, og denne type avtale har dermed større risiko.

 

Bestill strøm

Dersom dere har et "ukomplisert" strømbehov, anbefaler vi en av de tre gode avtalene i boksene over. Disse kan dere bestille direkte her på nettsiden. Dere er selvsagt hertelig velkomne til å kontakte oss hvis dere lurer på noe.

Hvis dere har et mer avansert strømforbruk, anbefaler vi at dere kontakter en av våre erfarne energirådgivere. Da tar vi sammen en gjennomgang av deres forbruksmønster og behov, og finner en skreddersydd strømavtale for deres bedrift.

 

Kontakt en energirådgiver nå