Bestill strøm til bedriften

Når dere skal velge strømavtale, er det viktig at dere velger den avtalen som er riktig for bedriftens behov og forbruksmønster. Behov for forutsigbarhet og ønsket grad av risiko må vurderes opp mot prisen på avtalen.

 

 

Hvilke strømavtaler finnes?

Hver bedrift er unik, og vi tilbyr derfor en rekke strømavtaler tilpasset ulike behov. Avtalene kan sorteres i fem hovedkategorier.

  • Spotpris: Spotprisavtalene følger strømprisen time for time, og endelig pris bestemmes av forbruket i de aktuelle timene. Spotprisen kan variere mye både gjennom døgnet og fra dag til dag. Hvis strøm er en vesentlig kostnadsfaktor for dere vil en spotprisavtale kunne gi økt risiko. 
  • Forvaltningsavtaler: I forvaltningsavtaler kjøper vi inn fremtidige prissikringer for en del av forbruket deres. Dette er avtaler som blir aktivt fulgt topp av våre kraftforvaltere. Andelen som er prissikret varierer fra avtale til avtale og etter sesong. Resterende volum leverer i spot. 
  • Sikringsavtaler: Sikringsavtaler tilsvarer aktivt forvaltede avtaler, men her kjøpes prissikringene inn jevnt over en gitt periode. Hvis sikringsperioden for eksempel er et år (250 handelsdager) handler vi inn 1/250 del hver dag.   
  • Variabelavtaler: Her er prisen satt på forhånd for en periode, og er dermed lik time for time. Dere trenger ikke å bekymre dere for prisvariasjonene gjennom døgnet. Dere blir varslet ved prisendringer.
  • Fastpris: Med en fastprisavtale har dere en fast pris for deres forventede forbruk, eller en avtalt andel av dette. Forventet forbruk i en måned fordeles ut på alle timene i måneden, og hver time blir avregnet for under- og overforbruk. Endelig pris bestemmes derfor ut fra forbruksmønsteret dere har.  

 

Hvilken avtaletype bør vi velge?

Hvilken avtale dere bør velge avhenger av en rekke faktorer, slik som behov for forutsigbarhet, risikoprofil og hvor kritisk strømkostnaden er for bedriftens økonomiske resultat. 

Dersom dere har et enkelt strømforbruk, og strøm er relativt lite viktig for det totale kostnadsbildet, kan en spotpris avtale være tingen for dere.

Hvis dere ønsker en avtale med en form for prissikring eller forvaltning,  eller har et avansert strømforbruk, anbefaler vi at dere kontakter en av våre erfarne energirådgivere. Da tar vi sammen en gjennomgang av deres forbruksmønster og behov, og finner en skreddersydd strømavtale for deres bedrift.

 

Snakk med en rådgiver                          Bestill spotprisavtale