Klimanjaro

Registrer bedriften din på Klimahub!

På Klimahub.no kan du føre bedriftens klimaregnskap, fortelle om hvilke klima og miljøtiltak dere gjør i hverdagen, invitere forretningspartnere til å skape en klimavennlig verdikjede og sjekke andre selskaper slik at du kan gjøre klimabevisste valg.

Publisert: 07. juli 2020

Fjordkraft har vært et klimanøytralt selskap siden 2007, og vi krever at alle våre leverandører er det samme. Nå har vi tatt vårt klimaengasjement et steg videre, og lansert Klimahub.no, hvor vi gjør klimaregnskap tilgjengelig for alle bedrifter – helt gratis.

 

- Å få en FN-pris forplikter

I 2018 ble Fjordkraft, som første norske selskap, tildelt en pris av FN for vårt klimainitiativ, som vi har kalt Klimanjaro. Klimanjaro innebærer at vi stiller krav til våre leverandører om klimanøytralitet, slik at vi skaper en klimanøytral verdikjede.

- Det å få en få en pris fra selveste FN mener vi forplikter oss til å ta initiativet videre. Derfor lanserer vi Klimahub, slik at alle bedrifter får muligheten til å skape sitt Klimanjaro, forteller Janette Bjorøy, markedsdirektør i Fjordkraft.

 

 

Slik registrerer du bedriften din på Klimahub

Klimahub er koblet mot Brønnøysundregistrene. For å registrere bedriften søker du den opp på klimahub.no og logger inn med din Bank-ID.

 

Her kan du registrere din bedrift på Klimahub

 

- Det første du kan gjøre etter registrering, er å legge inn «Mine tiltak». Dette er et avkryssingsskjema for ulike klima og miljøtiltak. I tillegg er det et fritekstfelt hvor du kan legge inn mer utfyllende informasjon. De tiltakene du registrerer her vil bli synlig på bedriftens offentlige profil, slik at andre kan bli inspirert og innføre lignende tiltak i sin bedrift, forklarer Bjorøy.  

 

 

Hva er et klimaregnskap?

 Frem til du registrerer data i klimaregnskapet vises gjennomsnittstall for din bransjekode. Neste steg er derfor å registrere klimaregnskapet. Et klimaregnskap består at tre deler, såkalte scopes; Direkte utslipp, utslipp fra energi og indirekte utslipp. For å bli regnet som klimanøytral må dere kompensere for utslipp i scope 1 og 2. Vi anbefaler imidlertid alle til å følge opp utslipp i scope 3 også; for bedrifter uten egne produksjonsanlegg er det som oftest her de største utslippene ligger.

 

Slik bruker du klimaregnskapet

 Et ferdig utfylt klimaregnskap gir deg oversikt over bedriftens klimaavtrykk, og identifiserer hvor dere kan sette inn tiltak for å redusere avtrykket. For å bli klimanøytrale, må dere kompensere for utslippet, for eksempel gjennom kjøp av klimakvoter. I et lengre perspektiv er imidlertid tiltak det viktigste.

Janette Bjorøy forklarer: - Kan dere for eksempel erstatte forurensende maskiner og kjøretøy med mer klimavennlige alternativer, kjøpe strøm med opprinnelsesgaranti eller gjøre tiltak som endrer bedriftens reisemønster?  

 

Et klimaregnskap er ikke en konkurranse mot andre, men mot seg selv.

 

- Målet bør hele tiden være at klimaavtrykket på neste års klimaregnskap blir mindre enn årets, sier Bjorøy entusiastisk.

 

 

Hva er målet med Klimahub?

Fjordkraft ønsker at Klimahub skal bli verktøyet du trenger for å gjøre klimabevisste valg, både som bedrift og forbruker.

- Vi tror at i nær fremtid så er en sjekk av bedriftens grønne profil like vanlig som en sjekk av den økonomiske statusen, enten fokuset ditt er innkjøp eller du vurderer å søke jobb. I mange anbudsprosesser ser vi allerede at klimabevissthet er et kriterium, og dette vil det bli mer av fremover, sier Bjorøy.

- Vårt mål er at Klimahub skal være det naturlige stedet for å sjekke bedriftens klimastatus, på samme måte som du går til proff.no for å sjekke økonomien i selskapet.

 

For å komme dit er vi imidlertid avhengig av din hjelp.

 

- Vi kan ha verdens beste løsning, men uten brukere er den lite verdt. For at Klimahub skal lykkes trenger vi at flest mulig registrerer bedriftene sine, så vi håper at du tar initiativ til å registrere din bedrift allerede i dag, oppfordrer Janette Bjorøy.   

 

Her kan du registrere deg på Klimahub.no