Fjordkraft er en aktiv tilbyder i anbudsmarkedet

Vi forvalter strømkjøp for offentlige og private virksomheter. Vår brede erfaring i markedet kombinert med vårt langsiktige innkjøpssamarbeid med Statkraft gjør oss godt rustet til å forvalte store og sammensatte strømporteføljer.

Våre spesialiserte rådgivere innen anbudsmarkedet stiller gjerne til et uforpliktende møte for å høre hvilke energi- og budsjetteringsbehov din virksomhet har.