Fastpris er som å binde renten på lån

Da får bedriften din en kjent strømpris de neste årene, og reduserer usikkerheten knyttet til for eksempel budsjetteringsprosesser og produktkalkyler.

Slik fungerer fastpris på strøm

Basert på det estimerte årsforbruket, sikrer vi inntil 70% av forbruket til en fastsatt pris. Resten av forbruket beregnes ut fra spotpris, og vises som over/underforbruk på fakturaen. Bedriften din kan også velge å sikre en lavere andel av forbruket.

 
*= må fylles ut  

Med fastpris slipper bedriften din å tenke på prisvariasjoner i ulike sesonger eller gjennom dagen, slik som spotprisavtaler har. Prisen er låst i den gitte perioden – så enten spotprisen blir lavere eller høyere enn den avtalte prisen, er det den fastprisen om gjelder.

Snakk med oss – og få god oppfølging og informasjon om fastpris.

Nyttig å vite

  • Ved å tegne fastprisavtale, binder du deg til prisen og hele volumet som sikres i hele perioden
  • Blir forbruket reelt mindre enn volumet man sikrer, må man likevel måtte gjøre opp det sikrede volumet
  • Fastpris avregnes per time. Hvis du har store svingninger i forbruk gjennom døgnet/uken, anbefaler vi heller avtaler med større fleksibilitet
  • Fastprisavtalen er ikke omsettelig eller endringsbar etter anskaffelse

Hva skjer hvis bedriften bruker mer eller mindre strøm enn det som er avtalt?

Fastprisvolumet per måned fordeles likt mellom alle timer i måneden. Hvis forbruket avviker fra det avtalte volum i hver enkelt time, vises det som over- og underforbruk på fakturaen. Har bedriften brukt mer enn det avtalte fastprisvolumet, såkalt overforbruk, blir dette fakturert til gjeldende spotpris.

Hvis dere bruker mindre enn fastprisvolumet, såkalt underforbruk, blir differansen lagt til på fakturaen. Dersom spotprisen er lavere enn fastprisen gir dette et pristillegg. Hvis spotprisen er høyere enn fastpris gir det en prisreduksjon.