Gir barn og unge innblikk i gårdsdrift

For 26 år siden startet hennes mor Hilde Stensbøl med besøksgård på Brandval, etter at hun og ektemannen Erik kjøpte bruket som tilleggsjord. Selv om Guro Stensbøl ikke er odelsjente, har hun alltid hatt et ønske om å overta besøksgården. Foreldrene kommer fortsatt til å drive hovedgården videre, hvor det produseres korn og poteter.

I alle år har Klokkertunet Besøksgård fått besøk fra barnehager og skoler, slik at de kan få nærkontakt med dyrene og lære om hvor maten kommer fra.

– Det er ikke så mange rene besøksgårder lenger. Jeg synes det er svært viktig at barna har et sted de kan komme for å klappe og se på dyr, lære om hvordan de skal oppføre seg rundt dyrene, og se hva som produseres fra de forskjellige dyrene. Her kan de stille alle spørsmål de måtte ha. Jeg synes det er viktig å videreformidle denne læringen om hvordan landbruket virkelig fungerer, sier Guro.

Klokkertunet Besøksgård er åpent for alle i juli og noen dager i året. På gården har de litt av alle de norske husdyrene, som ku, gris, geit, hest, høner og kaniner. Disse holder til i den store låven. I 2. etasje i låven har de også lokaler som de leier ut til konfirmasjon, dåp eller møter.

Solceller på låvetaket

Mye av strømkostnadene går til oppvarming av låven om vinteren, og bruk av aircondition i utleielokalene om sommeren. For å utnytte solenergien maksimalt, bestemte faren til Guro seg for å installere solcellepanel.

Vi ønsket å bruke de fornybare ressursene man har tilgjengelig med sol og solceller. Både på innsparing, men også på å gjøre det mer bærekraftig.

Guro Stensbøl


Først ble det lagt solceller på taket på potetlageret på foreldrenes gård, deretter på låvetaket på Klokkertunet Besøksgård. Alle solcellepanel er lagt på solsiden av taket, for å kunne produsere mest mulig strøm.

– Min far tok kontakt med solcelleavdelingen i Fjordkraft, og deres samarbeidspartner Solcellespesialisten satte opp solcellepanelene i april 2022. Et potetlager krever ekstremt mye strøm, og på min gård bruker vi mye strøm til oppvarming, så vi ønsket å bruke de fornybare ressursene man har tilgjengelig med sol og solceller. Både på innsparing, men også på å gjøre det mer bærekraftig, sier hun.

Sjekk muligheten for solceller

Gunstige strømavtaler og god oppfølging

Fjordkraft har jobbet med solcelleanlegg siden 2016, og har levert mange solcelleanlegg til landbruket med ulike utfordringer knyttet til dette.

Guro og familien følte seg godt ivaretatt gjennom hele prosessen.
– Kontakten med Fjordkraft og Solcellespesialisten gikk veldig fint, og vi har fått god oppfølging underveis. Fjordkraft hadde god kontakt med Solcellespesialisten slik at vi fikk installert solcellepanelene på våren før sommeren var i gang. Det var en veldig ryddig og enkel prosess, sier hun.

Faren til Guro er Agrol-kunde, og Guro planlegger å bli det. Hos Fjordkraft får du Agrol-rabatt på to ulike strømavtaler tilpasset landbruket – hjemme og på jobb. Agrol Spot (privat og bedrift) er en strømavtale som følger markedsprisen fra time til time, mens Agrol Aktiv (bedrift) kombinerer prissikring og spotpris. Målet er å unngå høye pristopper, spesielt i vintermånedene når høyprisene normalt er høyere. Dersom du har solcelleanlegg kan du knytte en plussavtale til din Agrol-avtale, slik at Fjordkraft kjøper overskuddstrømmen din.

Sjekk Agrol-tilbudet

 

Produserer 21 750 kWh i året

Anlegget på Klokkertunet Besøksgård består av 54 solcellepanel, med en totaleffekt på 19,7 kWp. Estimert årsproduksjon er 21 750 kWh.

– Ut ifra våre beregninger, sparer vi ca 25 000 kroner i året. Før vi fikk installert solceller, hadde vi et strømforbruk på gården på 43 000 kWh fra januar - oktober 2021. Fra januar - oktober 2023 har solcellepanelet produsert 20 400 kWh. Vi har selv brukt 12 000 kWh, og solgt 8400 kWh til Fjordkraft, noe vi synes er veldig bra, smiler Guro.

Som en del av den kommende generasjon av gårdeiere, synes 32-åringen det er positivt med et økende fokus på grønnere gårdsdrift.
– Det er mange unge som vil ta over gårdsdriften og disse leder veien mot et grønnere landbruk. Bærekraft er blitt et kollektivt fokus, og man hjelper hverandre til å finne bedre løsninger, og utnytte ressursene som finnes i naturen, sier hun.


Støttes av Innovasjon Norge

Innovasjon Norge støtter utbyggingen av slike anlegg med inntil 35%, begrenset oppad til en million kroner. Les mer om støtteordningen på innovasjonnorge.no.

Fokus på læring og bærekraft

Guro har store planer for Klokkertunet Besøksgård. Hun ønsker blant annet å utvide virksomheten og gjøre gården om til helårsdrift. Da står også bærekraft i sentrum.

– Fram til nå har jeg jobbet mye med markedsføring, ny profil, nytt konsept og ny hjemmeside, slik at vi blir bedre kjent. Nå er jeg i en ny prosess om å videreutvikle gården, hvor jeg undersøker om det er mulig å bygge noen hytter her slik at vi kan tilby gårdsferie. Da er det et stort fokus på bærekraft, for å unngå å sette så mange fotavtrykk i naturen, sier hun.

Den unge bonden ønsker også at barna skal få lære om solceller, og nytteverdien av dette når barn kommer på besøk til gården.
– Jeg snakket med solcelleavdelingen i Fjordkraft og de hadde en idé, hvor man enkelt kan kjøpe solcellefontene i en lekebutikk som barna kan holde opp mot solen slik at den produserer strøm, og spruter ut vann. Dette tror jeg kan være både morsomt og lærerikt for barna, smiler Guro Stensbøl.