Fornybar energi

Fornybar energi

Kraft med opprinnelsesgaranti

Ved å kjøpe kraft basert på opprinnelsesgarantier, er bedriften din sikret at pengene går til produsenter som lager fornybar energi. Opprinnelsesgarantier er et insentiv til kraftprodusentene for å produsere og investere i fornybar produksjon.

Kraft kan som kjent produseres fra ulike energikilder, som for eksempel kull, olje, gass, kjerne-, vind- og vannkraft. I Norge er vannkraft en svært vanlig produksjonsform, men i det internasjonale kraftmarkedet er bildet annerledes. Derfor kan opprinnelsesgarantier være et virkemiddel for å øke den fornybare produksjonen.

Opprinnelsesgarantier handler ikke om hvilken energi bedriften din får levert, men hva dere betaler for. Med en slik garanti er bedriften din sikret at innbetalingene går til de produsentene som leverer fornybar energi.

Akseptbrev for opprinnelsesgaranti

Revisorbekreftelse