Spesialtilbud til deg som er Virke - medlem!

Spesialavtaler for deg som er Virke-medlem

Hvilken strømavtale som er riktig for bedriften din, avhenger blant annet av bedriftens størrelse, forbruk og ønske om forutsigbarhet.

Våre erfarne rådgivere hjelper dere å finne avtalen som passer best for deres bedrift. Trykk på knappen for å komme i kontakt med en rådgiver, og les gjerne mer om de ulike Virke-avtalene under!

Ta kontakt

 

Virke Spotpris

Gjennom Virke får bedriften tilgang til svært gunstige avtaler.

Med denne lavprisavtalen får bedriften ganske enkelt den samme prisen som vi handler for på kraftbørsen + et lite påslag per kWh.

Fakta om strømavtalen

 • Spotpris
 • Ingen bindingstid
 • Ingen forskuddsbetaling
 • Ingen fastbeløp
 • Halv pris på Min Bedrift

Se dagens spotpris

 

Virke Aktiv

Aktiv er i utgangspunktet en forvaltningsavtale for bedrifter som ønsker å oppnå gevinst i form av lavere strømpriser. Gjennom vårt samarbeid med Virke kan du også få tilgang til avtalen privat. Våre kraftforvaltere kjenner markedet og jobber aktivt for at du skal oppnå bedre pris enn spotprisen.

 

Virke Forutsigbar 

Med Forutsigbar er normalt halve forbruket prissikret. Ved å prissikre deler av forbruket får bedriften forutsigbare strømkostnader for en andel av forbruket, og effekten av markedssvingninger reduseres. Forutsigbar er strømavtalen for deg som ønsker en grad av forutsigbarhet knyttet til bedriftens energikostnader.

Gjennom Virke får dere ekstra gode priser på denne strømavtalen.

Fakta om avtalen

 • Strømpris: Delvis sikringspris og delvis markedspris
 • Diskresjonær Forvaltning: Indekshandel og bulk kjøp
 • Redusert risiko ved å spre innkjøp for kommende år utover året
 • Sikringsgrad hovedfond: 50% (+/-20 %)
 • Sikringsgrad bulk fond: 50 % (+/-20 %)
 • Sikringshorisont: Inneværende år + 2 år
 • Virksomheten eier sine prissikringer og tilhørende risiko
 • Ingen forskuddsbetaling

 

Virke Forutsigbar 70

Gjennom Virke får bedriften din tilgang til svært gunstige avtaler.

Med Forutsigbar 70 får bedriften din en forvaltningsavtale med gradvis økende prissikring. Ved å prissikre deler av forbruket får bedriften forutsigbare strømkostnader for en andel av forbruket, og effekten av markedssvingninger reduseres. Forutsigbar 70 er strømavtalen for deg som ønsker en høy grad av forutsigbarhet knyttet til bedriftens energikostnader.

Fakta om avtalen 

 • Strømpris: Delvis sikringspris og delvis markedspris
 • Diskresjonær Forvaltning: Indekshandel og bulk kjøp
 • Redusert risiko ved å spre innkjøp for kommende år utover året
 • Sikringsgrad hovedfond: 70% (+/-20 %)
 • Sikringsgrad bulk fond: 70 % (+/-20 %)
 • Sikringshorisont: Inneværende år + 2 år
 • Virksomheten eier sine prissikringer og tilhørende risiko
 • Ingen forskuddsbetaling

 

Virke Kraftforvaltning 90

Med Kraftforvaltning 90 får bedriften en strømavtale som kombinerer prissikring og spotpris, og gir bedriften en langsiktig avtale med en grad av forutsigbarhet. Denne produktstrukturen vil gi en jevnere priskurve gjennom året, og har som mål å unngå de høye pristoppene. Våre kraftforvaltere kjenner markedet og jobber aktivt for å oppnå gode sikringspriser for våre kunder.

Fakta om strømavtalen

 • Kombinasjon av Spotpris + prissikring
 • Aktiv forvaltningsavtale som demper prissvingninger
 • Sikringshorisont: inneværende år + 2 år
 • Ingen forskuddsbetaling
 • 12 måneders løpende oppsigelse, avbrudd under oppsigelsestid medfører bruddgebyr
 • Månedlig markedsrapport

Gjennom Virke får dere ekstra gode betingelser på denne strømavtalen.

 

Virke Klimasmart

Med Virke Klimasmart strøm vil strømprisen til bedriften din følge markedet gjennom året uten de store prissvingningene time for time, med mulighet for at det settes et øvre pristak for definerte perioder. Pristak settes ut ifra forvalters markedssyn og skal søke å redusere kundens eksponering av risiko i markedet, samt gi kunden en forutsigbar strømpris.

Klimasmart strøm leveres med opprinnelsesgarantier fra norske vannkraftverk. I Norge er Statnett SF tildelt myndighet til å utstede opprinnelsesgarantier til produsenter av fornybar energi, og Fjordkraft AS garanterer at et antall opprinnelsesgarantier tilsvarende bedriftens forbruk blir redusert til 3,3 gram/kWh.

Med en variabel strømpris får bedriften samme strømpris gjennom hele døgnet uten prissvinger time for time. 

 

Fakta om strømavtalen

 • Kun én strømpris – ingen ekstra påslag
 • Inkludert opprinnelsesgarantier fra norsk vannkraft
 • Mulighet for prissikring i definerte perioder
 • Ingen forskuddsbetaling
 • 6 måneders oppsigelsestid

Som Virke-medlem har dere ekstra gode betingelser på denne avtalen.

 

Snakk med en rådgiver og finn strømavtalen som passer best for din bedrift

 

 

virke logo