Gode strømtilbud til

medlemmer av IMS

 

Få en avtale som er tilpasset din bedrift

Hvilken avtale som er riktig for bedriften din, avhenger blant annet av bedriftens størrelse, forbruk og ønske om forutsigbarhet.  

Vi tilbyr ulike avtaletyper - alt fra spotpris som følger markedet til avtaler som har  kombinasjon av spotpris og sikring.  

Snakk med vår rådgiver

For å finne best mulig avtale for din bedrift, anbefaler vi at du snakker med vår rådgiver. Da kan vi sammen finne en avtale som er tilpasset bedriftens behov.

 

IMS Spotpris

Spotpris er en strømavtale som er særlig godt egnet for små og mellomstore bedrifter. Bedriften får levert innkjøpsprisen for det prisområdet som målepunktet til den aktuelle strømmåleren befinner seg i.

Fakta om strømavtalen

 • Passer til alle bedrifter
 • Følger markedsprisen time for time
 • En enkel strømavtale
 • Reduser kostnaden ved å redusere forbruket
 • Ingen forskuddsbetaling

Gjennom IMS får dere ekstra gode betingelser på denne strømavtalen.

Se dagens spotpris

 

IMS Aktiv

Aktiv er en forvaltningsavtale for bedrifter som ønsker å oppnå gevinst i form av lavere strømpriser. Våre kraftforvaltere kjenner markedet og jobber aktivt for at bedriften din skal oppnå bedre pris enn spotprisen.

Fakta om strømavtalen

 • En aktiv forvaltningsavtale
 • Gode historiske resultater
 • Ingen forskuddsbetaling

Gjennom IMS får dere ekstra gode betingeler på denne strømavtalen.

 

IMS Forutsigbar 

Med Forutsigbar er normalt halve forbruket prissikret. Ved å prissikre deler av forbruket får bedriften forutsigbare strømkostnader for en andel av forbruket, og effekten av markedssvingninger reduseres. Forutsigbar er strømavtalen for deg som ønsker en grad av forutsigbarhet knyttet til bedriftens energikostnader.

Gjennom IMS får dere ekstra gode priser på denne strømavtalen.

Fakta om avtalen

 • Strømpris: Delvis sikringspris og delvis markedspris
 • Diskresjonær Forvaltning: Indekshandel og bulk kjøp
 • Redusert risiko ved å spre innkjøp for kommende år utover året
 • Sikringsgrad hovedfond: 50% (+/-20 %)
 • Sikringsgrad bulk fond: 50 % (+/-20 %)
 • Sikringshorisont: Inneværende år + 2 år
 • Virksomheten eier sine prissikringer og tilhørende risiko
 • Ingen forskuddsbetaling

 

IMS Forutsigbar 70

Gjennom IMS får bedriften tilgang til svært gunstige avtaler.

Med Forutsigbar 70 får bedriften din en forvaltningsavtale med gradvis økende prissikring. Ved å prissikre deler av forbruket får bedriften forutsigbare strømkostnader for en andel av forbruket, og effekten av markedssvingninger reduseres. Forutsigbar 70 er strømavtalen for deg som ønsker en høy grad av forutsigbarhet knyttet til bedriftens energikostnader.

Fakta om avtalen 

 • Strømpris: Delvis sikringspris og delvis markedspris
 • Diskresjonær Forvaltning: Indekshandel og bulk kjøp
 • Redusert risiko ved å spre innkjøp for kommende år utover året
 • Sikringsgrad hovedfond: 70% (+/-20 %)
 • Sikringsgrad bulk fond: 70 % (+/-20 %)
 • Sikringshorisont: Inneværende år + 2 år
 • Virksomheten eier sine prissikringer og tilhørende risiko
 • Ingen forskuddsbetaling

 

IMS Kraftforvaltning 90

Med Kraftforvaltning 90 får bedriften en strømavtale som kombinerer prissikring og spotpris, og gir bedriften en langsiktig avtale med en grad av forutsigbarhet. Denne produktstrukturen vil gi en jevnere priskurve gjennom året, og har som mål å unngå de høye pristoppene. Våre kraftforvaltere kjenner markedet og jobber aktivt for å oppnå gode sikringspriser for våre kunder.

Fakta om strømavtalen

 • Kombinasjon av Spotpris + prissikring
 • Aktiv forvaltningsavtale som demper prissvingninger
 • Sikringshorisont: inneværende år + 2 år
 • Ingen forskuddsbetaling
 • 12 måneders løpende oppsigelse, avbrudd under oppsigelsestid medfører bruddgebyr
 • Månedlig markedsrapport

 

Om kraftavtalen Spotpris