Info om kraftavtalen

Virke Klimasmart strøm

Med Virke Klimasmart strøm vil strømprisen til bedriften din følge markedet gjennom året uten de store prissvingningene time for time. Strømavtalens kraftpris kan dekkes inn ved kjøp av prissikringer i enkelte perioder basert på forvalters markedssyn, hvor formålet er å redusere kundens eksponering av risiko i markedet og oppnå en jevnere strømpris.

Klimasmart strøm leveres med opprinnelsesgarantier fra norske vannkraftverk. I Norge er Statnett SF tildelt myndighet til å utstede opprinnelsesgarantier til produsenter av fornybar energi, og Fjordkraft AS garanterer at et antall opprinnelsesgarantier tilsvarende bedriftens forbruk blir redusert til 3,3 gram/kWh.

Alle strømkostnader er inkludert i den oppgitte prisen, det kommer ingen påslag i tillegg til den kjente prisen. Prisen kan endres med minimum 7 dagers varsel.

Fakta om kraftavtalen

  • 6 måneders oppsigelsestid
  • Mulighet for prissikringer
  • Ingen forskuddsbetaling
  • Avtalen tilbys kun inklusive opprinnelsesgarantier

Prisinformasjon

  • Variabel Strømpris: 88.50 øre/kWh
    • Pris fra 23.04.2024: 76.26 øre/kWh
  • Månedlig fastbeløp strøm: 0.00 kr/mnd

Avtalen har oppsigelsestid på 6 måneder.Ved avtaler hvor bindingstid foreligger vil det ved utgang i kontraktsperiode faktureres et oppgjørsgebyr per anlegg pålydende NOK 1500,- og et variabelt påslag på 0,80 øre/KWh for resterende leveringsperiode basert på estimert forbruk fra netteier.