Info om kraftavtalen

Vintersikring

Med Vintersikring får bedriften spotavtale fram til 30.September 2022. Deretter en fast strømpris for hele forbruket i vinterhalvåret fram til 31.mars 2023. Dermed får bedriften full forutsigbarhet neste vinter uavhengig av hvordan strømprisene utvikler seg, samtidig vil man kunne følge markedet gjennom sommerhalvåret.

Fakta om Vintersikring

  • Et Månedlig fastbeløp
  • Fastpris i perioden 01.oktober-31.mars
  • Spotpris i perioden 01.april-30.september
  • Full kontroll gjennom vinteren
  • Ingen forskuddsbetaling
  • 1 års oppsigelsestid

 

Prisinformasjon

  • Månedlig fastbeløp kr 49,-
  • Fastpris Vinterhalvår 2022/2023: pris kommer
  • Påslag Sommerhalvår inkludert elsertifikater: 3,74 øre/kWh