Info om kraftavtalen

Trygg

Med Trygg får bedriften en strømavtale som kombinerer prissikring og spotpris, og gir bedriften en langsiktig avtale med en høy grad av forutsigbarhet. Våre kraftforvaltere kjenner markedet og jobber aktivt for å oppnå gode sikringspriser for våre kunder.

Fakta om kraftavtalen

 • Kombinasjon av Spotpris + prissikring
 • Aktiv forvaltningsavtale som demper prissvingninger
 • Sikringshorisont: inneværende år + 2 år
 • Ingen forskuddsbetaling
 • 12 måneder løpende oppsigelse, avbrudd under oppsigelsestid medfører bruddgebyr
 • Månedlig markedsrapport

Prisinformasjon

 • Månedlig fastbeløp strøm: 59.00 kr/mnd
 • Påslag inkl. elsertifikater: 6.94 øre/kWh

Kampanje:
Bedriften får gratis tilgang til Energi og Klimarapporteringsverktøyet Min Bedrift de første 3 månedene. Når kampanjeperioden er utløpt har dere tjenesten til standard pris på 99 kr/mnd per anlegg. Les mer om Min Bedrift her.emtidige priser.

Slik fungerer Trygg

Trygg er en diskresjonær forvaltningsavtale av typen Aktiv forvaltning. Prissikret volum blir beregnet basert på det til enhver tids siste oppdaterte estimert årsforbruk fra netteier. Volumet prissikres etter en definert forbruksprofil. Sikringsgraden vil være mellom 60 til 90 % i leveringsperiode, og vil kunne variere innenfor dette intervallet basert på forvalters markedssyn og prisforventning. Sikringsgrad kan avvike mellom handels- og leveringstidspunkt ettersom det fysiske forbruk sikringsresultatet fordeles på kan avvike fra prognosevolumet som er grunnlag for handel. 

Prissikringene handles ut ifra de prisene som markedet forventer for leveringsperioden på sikringstidspunktet.

Bedrifter som er aktive på hovedfondet på denne avtalen vil motta en månedlig markedsrapport som inneholder informasjon om markedet, kommentar fra porteføljeforvalter og prognoser for fremtidige priser.

Inngangsvinduer:

 • Kunder med oppstart av leveranse i årets første kvartal, ligger i spot frem til de trer inn i hovedfondet 01. juli samme år.
 • Kunder med oppstart av leveransen i årets andre kvartal, ligger i spot frem til de trer inn i hovedfondet 01. oktober samme år.
 • Kunder med oppstart i årets tredje kvartal, ligger i spot frem til de trer inn i hovedfondet 01. januar påfølgende år.
 • Kunder med oppstart av leveransen i årets fjerde kvartal, ligger i spot frem til de trer inn i hovedfondet 01. april påfølgende år.

Eierskap til prissikringsposisjoner og oppgjør for sikringer

Bedriften eier sin andel av de prissikringsposisjonene som Fjordkraft AS har tatt på vegne av kundene i porteføljen. Ved opphør av avtalen før avtaletidens utløp forekommer det et oppgjør for de gjenværende prissikringsposisjonene for bedriften for gjenværende avtaletid. Andelen av prissikringsposisjonene gir enten økonomisk gevinst eller økonomisk tap for kunde avhengig av markedsverdi ved opphør.

Bindingstid

Bindingstiden på 12 måneder løper fra oppsigelsestidspunktet. Dersom Bedriften går ut av avtalen under oppsigelsestiden, tilkommer et bruddgebyr og et variabelt bruddgebyr.

Min Bedrift

Min Bedrift er vår kundeportal og energirapporteringsverktøy. Dette er verktøyet som gir dere full oversikt over bedriftens strømkostnader og forbruk.

Aktiv bruk av Min Bedrift er derfor et viktig tiltak for å redusere strømkostnadene. Dere kan for eksempel hente ut rapporter for hele selskapet eller for hver enkelt strømmåler. Ved å ha et jevnest mulig strømforbruk, og unngå pristoppene, kan dere oppnå vesentlige besparelser både i strømpris og nettleie.

Vi tilbyr to abonnementer, Min Bedrift Basic og Min Bedrift Plus. Min Bedrift Basic er inkludert i avtalen om strømleveranse kostnadsfritt. Tilgangen til Min Bedrift forutsetter at strømleveransen er iverksatt.

Min Bedrift Basic gir dere tilgang til:

 • Oversikt over faktura og betalingsstatus.
 • Innsikt i bedriften sitt kundeforhold.

Min Bedrift Plus gir dere i tillegg tilgang til:

 • Forbruksrapporter.
 • Kostnadsrapporter og historikk.
 • Effektanalyser.
 • Mulighet til å invitere kollegaer, regnskapsfører eller andre som trenger tilgang