Info om kraftavtalen

Trygg

Med Trygg får bedriften en strømavtale som kombinerer prissikring og spotpris, og gir bedriften en langsiktig avtale med en høy grad av forutsigbarhet. Våre kraftforvaltere kjenner markedet og jobber aktivt for å oppnå gode sikringspriser for våre kunder.

 

Fakta om strømavtalen

 • En forutsigbar strømavtale
 • Strømpris: kombinasjon av prissikring og spotpris
 • Ingen forskuddsbetaling
 • 12 måneders løpende oppsigelsestid
 • Månedlig markedsrapport

Prisinformasjon

 • Energi og Klimarapportering: 119.00 kr/mnd
 • Påslag inkl. elsertifikater: 4.24 øre/kWh
  • Pris fra 01.10.2023: 6.94 øre/kWh
 • Månedlig fastbeløp strøm: 49.00 kr/mnd
  • Pris fra 01.10.2023: 59.00 kr/mnd

Kampanje:
Bedriften får gratis tilgang til Energi og Klimarapporteringsverktøyet Min Bedrift de første 3 månedene. Når kampanjeperioden er utløpt har dere tjenesten til standard pris på 99 kr/mnd per anlegg. Les mer om Min Bedrift her.emtidige priser.

Slik fungerer Trygg

Trygg er en diskresjonær forvaltningsavtale av typen Aktiv forvaltning. Prissikret volum blir beregnet basert på det til enhver tids siste oppdaterte estimert årsforbruk fra netteier. Volumet prissikres etter en definert forbruksprofil. Sikringsgraden vil til enhver tid være mellom 60 til 90 % i leveringsperiode, og vil kunne variere innenfor dette intervallet basert på forvalters markedssyn og prisforventning.

Bedriften eier sin del av prissikringsposisjonene som Fjordkraft AS har tatt på vegne av kundene i porteføljen. Ved opphør av avtalen før avtaletidens utløp forekommer det et oppgjør for bedriftens del av prissikringsposisjonene i porteføljen. Andelen av prissikringsposisjonene gir enten økonomisk gevinst eller tap for kunde avhengig av markedsverdi ved opphør.

Bedrifter på denne avtalen vil motta en månedlig markedsrapport med informasjon om markedet, kommentar fra porteføljeforvalter og prognoser for fremtidige priser.

 

Inngangsvinduer:

 • Kunder med oppstart av leveranse i årets første kvartal, ligger i spot frem til de trer inn i hovedfondet 01. juli samme år.
 • Kunder med oppstart av leveransen i årets andre kvartal, ligger i spot frem til de trer inn i hovedfondet 01. oktober samme år.
 • Kunder med oppstart i årets tredje kvartal, ligger i spot frem til de trer inn i hovedfondet 01. januar påfølgende år.
 • Kunder med oppstart av leveransen i årets fjerde kvartal, ligger i spot frem til de trer inn i hovedfondet 01. april påfølgende år.