Info om kraftavtalen

Spot med tak og avtalt volum