Info om kraftavtalen

Spot med tak og avtalt volum

Spot med tak gir din bedrift en forvaltningsavtale med et pristak som sikrer deg mot høye strømpriser i tider hvor markedet stiger, samtidig som avtalen følger spotpris når prisene er lave. Pristaket gjelder for et avtalt volum og en avtalt periode. Spot med tak passer for bedrifter som ønsker å følge markedet og samtidig sikre seg mot høye strømpriser.

Fakta om kraftavtalen

 • Månedlig fastbeløp
 • Spotpris ved lave markedspriser
 • Pristak som gir sikkerhet mot høye priser•
 • Forsikringspremie som garanti for tak
 • Volum som avviker fra avtale avregnes i spot
 • Ingen forskuddsbetaling

Prisinformasjon

 • Månedlig fastbeløp strøm: 49.00 kr/mnd
 • Påslag inkl. elsertifikater: 3.74 øre/kWh
 • Energi og Klimarapportering: 99.00 kr/mnd

Slik fungerer Spot med tak og avtalt volum

Avtalt volum settes basert på estimert årsforbruk ved oppstart dersom ikke annet er avtalt. Volum som er sikret med et pristak er fordelt utover året ved bruk av en forbruksprofil hvor volumet som prissikres er høyere i vintermånedene enn sommermånedene. Slik får bedriften en skreddersydd strømavtale tilpasset bedriftens behov. Volum som avviker fra avtalt volum avregnes i spot.

Bedriften eier sine prissikringsposisjoner som Fjordkraft AS har tatt på vegne av kunden. Ved et eventuelt opphør av avtalen før utløpsdatoen for prissikringene vil det forekomme et oppgjør for forsikringspremien for gjenværende avtaletid for bedriften.

 

Min Bedrift

Min Bedrift er vår kundeportal og energirapporteringsverktøy. Dette er verktøyet som gir dere full oversikt over bedriftens strømkostnader og forbruk.

Aktiv bruk av Min Bedrift er derfor et viktig tiltak for å redusere strømkostnadene. Dere kan for eksempel hente ut rapporter for hele selskapet eller for hver enkelt strømmåler. Ved å ha et jevnest mulig strømforbruk, og unngå pristoppene, kan dere oppnå vesentlige besparelser både i strømpris og nettleie.

Vi tilbyr to abonnementer, Min Bedrift Basic og Min Bedrift Plus. Min Bedrift Basic er inkludert i avtalen om strømleveranse kostnadsfritt. Tilgangen til Min Bedrift forutsetter at strømleveransen er iverksatt.

Min Bedrift Basic gir dere tilgang til:

 • Oversikt over faktura og betalingsstatus.
 • Innsikt i bedriften sitt kundeforhold.

Min Bedrift Plus gir dere i tillegg tilgang til:

 • Forbruksrapporter.
 • Kostnadsrapporter og historikk.
 • Effektanalyser.
 • Mulighet til å invitere kollegaer, regnskapsfører eller andre som trenger tilgang