Info om kraftavtalen

Spot med tak og avtalt volum

Spot med tak gir din bedrift en forvaltningsavtale med et pristak som sikrer deg mot høye strømpriser i tider hvor markedet stiger, samtidig som avtalen følger spotpris når prisene er lave. Pristaket gjelder for et avtalt volum og en avtalt periode. Spot med tak passer for bedrifter som ønsker å følge markedet og samtidig sikre seg mot høye strømpriser.

Fakta om kraftavtalen

 • Månedlig fastbeløp
 • Spotpris ved lave markedspriser
 • Pristak som gir sikkerhet mot høye priser•
 • Forsikringspremie som garanti for tak
 • Volum som avviker fra avtale avregnes i spot
 • Ingen forskuddsbetaling

Prisinformasjon

 • Månedlig fastbeløp strøm: 49.00 kr/mnd
 • Påslag inkl. elsertifikater: 3.74 øre/kWh
 • Energi og Klimarapportering: 99.00 kr/mnd

Avtalen har 2 års bindingstid.

Slik fungerer Spot med tak og avtalt volum

Avtalt volum settes basert på estimert årsforbruk ved oppstart dersom ikke annet er avtalt. Volum som er sikret med et pristak er fordelt utover året ved bruk av en forbruksprofil hvor volumet som prissikres er høyere i vintermånedene enn sommermånedene. Slik får bedriften en skreddersydd strømavtale tilpasset bedriftens behov. Volum som avviker fra avtalt volum avregnes i spot.

Bedriften eier sine prissikringsposisjoner som Fjordkraft AS har tatt på vegne av kunden. Ved et eventuelt opphør av avtalen før utløpsdatoen for prissikringene vil det forekomme et oppgjør for forsikringspremien for gjenværende avtaletid for bedriften.

 

Energi- og klimarapportering

Energi og klimarapportering er vår "Min Bedrift"-løsning. Dette er energiverktøyet som gir dere full oversikt over bedriftens strømkostnader og forbruk.

Aktiv bruk av Min Bedrift er derfor et viktig tiltak for å redusere strømkostnadene. Dere kan for eksempel hente ut rapporter for hele selskapet eller for hver enkelt strømmåler. Ved å ha et jevnest mulig strømforbruk, og unngå pristoppene, kan dere oppnå vesentlige besparelser både i strømpris og nettleie. 

 

Dette finner du i Min Bedrift

 • Oversikt over faktura og betalingsstatus.
 • Kontroll over forbruk, kostnader og historikk.
 • Detaljerte rapporter for alle bedriftens strømanlegg.
 • Klimaregnskap som hjelper bedriften din å kutte utslipp.
 • Mulighet til å invitere kollegaer, regnskapsførere eller andre som trenger tilgang.