Info om Kraftavtalen

Solstrøm Bedrift

Solstrøm Bedrift er for bedrifter som gjennom solceller produserer strøm selv og ønsker å selge overskuddskraften til Fjordkraft. Avtalen går ut på at bedriften selger strømmen til oss når dere har strøm til overs -og kjøper av oss når du har behov for det. Strømmåleren registrerer automatisk hvor mye dere selv bruker og hvor mye dere produserer, så avregnes strømregningen ut i fra dette.


Plusskunder kan til enhver tid mate inn maks 100 kW i strømnettet. Dersom innmatet effekt er høyere enn dette, anses kunden som en ordinær kraftprodusent, og andre vilkår vil tre i kraft.

Prisinformasjon

  Avtalen har ingen forskuddsbetaling og selvsagt ingen bindingstid. Bedriften din bestemmer selv hvor lenge dere vil være kunde hos oss!

  Energi- og klimarapportering

  Energi og klimarapportering er vår "Min Bedrift"-løsning. Dette er energiverktøyet som gir dere full oversikt over bedriftens strømkostnader og forbruk.

  Aktiv bruk av Min Bedrift er derfor et viktig tiltak for å redusere strømkostnadene. Dere kan for eksempel hente ut rapporter for hele selskapet eller for hver enkelt strømmåler. Ved å ha et jevnest mulig strømforbruk, og unngå pristoppene, kan dere oppnå vesentlige besparelser både i strømpris og nettleie. 

   

  Dette finner du i Min Bedrift

  • Oversikt over faktura og betalingsstatus.
  • Kontroll over forbruk, kostnader og historikk.
  • Detaljerte rapporter for alle bedriftens strømanlegg.
  • Klimaregnskap som hjelper bedriften din å kutte utslipp.
  • Mulighet til å invitere kollegaer, regnskapsførere eller andre som trenger tilgang.