Info om Kraftavtalen

Solstrøm Bedrift

Solstrøm Bedrift er for bedrifter som gjennom solceller produserer strøm selv og ønsker å selge overskuddskraften til Fjordkraft. Avtalen går ut på at bedriften selger strømmen til oss når dere har strøm til overs -og kjøper av oss når du har behov for det. Strømmåleren registrerer automatisk hvor mye dere selv bruker og hvor mye dere produserer, så avregnes strømregningen ut i fra dette.


Plusskunder kan til enhver tid mate inn maks 100 kW i strømnettet. Dersom innmatet effekt er høyere enn dette, anses kunden som en ordinær kraftprodusent, og andre vilkår vil tre i kraft.

Prisinformasjon

  • Betaling for overskudd av elektrisitet levert til Fjordkraft er spotpris
  • Bedriften får kjøpt strøm til spotpris
  • Månedsbeløp 49,-
  • Påslag: 2,2 øre/kWh

Avtalen har ingen forskuddsbetaling og selvsagt ingen bindingstid. Bedriften din bestemmer selv hvor lenge dere vil være kunde hos oss!