Tilbud i samarbeid med Norges Lastebileier Forbund

Kraftforvaltning 90

Med Kraftforvaltning 90 får bedriften en strømavtale som kombinerer prissikring og spotpris, og gir bedriften en langsiktig avtale med en grad av forutsigbarhet. Denne produktstrukturen vil gi en jevnere priskurve gjennom året, og har som mål å unngå de høye pristoppene, spesielt i vintermånedene hvor det normalt er høyere strømpriser i markedet. Våre kraftforvaltere kjenner markedet og jobber aktivt for å oppnå gode sikringspriser for våre kunder.

Gjennom Norges Lastebileier Forbund får du ekstra gunstig pris på avtalen.

Fakta om strømavtalen

 • Kombinasjon av Spotpris + prissikring
 • Aktiv forvaltningsavtale som demper prissvingninger
 • Ingen forskuddsbetaling
 • 12 måneders løpende oppsigelse
 • Månedlig markedsrapport

 

Prisinformasjon

 • Månedlig fastbeløp strøm: 49.00 kr/mnd
 • Påslag inkl. elsertifikater: 2.84 øre/kWh
 • Energi og Klimarapportering: 79.00 kr/mnd

Slik fungerer Kraftforvaltning 90

Graden av prissikring i leveringsperiode vil kunne variere fra 0-90 % gjennom leveringsåret avhengig av kraftforvalters markedssyn. I vinterhalvåret vil sikringsgraden minimum være 50%, og sommerhalvåret vil sikringsgraden maksimalt være 60%.

Inngangsvinduer:

 • Kunder med oppstart av leveranse i årets første kvartal, ligger i spot frem til de trer inn i hovedfondet 01. juli samme år.
 • Kunder med oppstart av leveransen i årets andre kvartal, ligger i spot frem til de trer inn i hovedfondet 01. oktober samme år.
 • Kunder med oppstart i årets tredje kvartal, ligger i spot frem til de trer inn i hovedfondet 01. januar påfølgende år.
 • Kunder med oppstart av leveransen i årets fjerde kvartal, ligger i spot frem til de trer inn i hovedfondet 01. april påfølgende år.

Prissikret volum blir beregnet basert på estimert årsforbruk fra netteier. Volumet prissikres etter en definert forbruksprofil.

Bedriften eier sin andel av de prissikringsposisjonene som Fjordkraft AS har tatt på vegne av kundene i porteføljen. Ved opphør av avtalen før avtaletidens utløp forekommer det et oppgjør for de gjenværende prissikringsposisjonene for bedriften for gjenværende avtaletid. Andelen av prissikringsposisjonene gir enten økonomisk gevinst eller økonomisk tap for kunde avhengig av markedsverdi ved opphør.

Bedrifter på denne avtalen vil motta en månedlig markedsrapport med informasjon om markedet, kommentar fra porteføljeforvalter og prognoser for fremtidige priser.