Info om kraftavtalen

Landbruk Forutsigbar

Med Forutsigbar er normalt halve forbruket prissikret. Ved å prissikre deler av forbruket får bedriften forutsigbare strømkostnader for en andel av forbruket, og effekten av markedssvingninger reduseres. Forutsigbar er strømavtalen for deg som ønsker en grad av forutsigbarhet knyttet til bedriftens energikostnader.

Fakta om avtalen

 • Strømpris: Delvis sikringspris og delvis markedspris
 • Diskresjonær Forvaltning: Indekshandel og bulk kjøp
 • Redusert risiko ved å spre innkjøp for kommende år utover året
 • Sikringsgrad hovedfond: 50% (+/-20 %)
 • Sikringsgrad bulk fond: 50 % (+/-20 %)
 • Sikringshorisont: 2 år
 • Virksomheten eier sine prissikringer og tilhørende risiko
 • Ingen forskuddsbetaling

Prisinformasjon

 • Energi og Klimarapportering: 119.00 kr/mnd
 • Påslag inkl. elsertifikater: 2.53 øre/kWh
 • Månedlig fastbeløp strøm: 19.00 kr/mnd

Slik fungerer Forutsigbar-avtalen

Forutsigbar-avtalen kombinerer sikring og spot og gir bedriften en langsiktig avtale med en grad av forutsigbarhet. Denne produktstrukturen vil gi en jevnere priskurve gjennom året, uten de for høye toppene og dype dalene.

Forutsigbar fungerer slik at bedriften ligger i spot inntil et halvt år etter inngått avtale. Deretter vil bedriften få prissikret volum allerede i andre halvår. I påfølgende år får dere full uttelling ved gradvis økende sikret volum. Avtalen har 2 inngangsvinduer:

 • Bedrifter som inngår avtalen i perioden 01.10. - 15.06. vil få spot frem til 01.07.xx. Fra 01.07.xx vil kunden få prissikret volum gjennom bulk kjøp, for så å tre inn i hovedfondet ved årsskiftet fra 01.01.xx.
 • Bedrifter som inngår avtalen i perioden 16.06. – 30.09. vil få spot frem til 01.01.xx (årsskiftet), for så å få prissikret volum fra 01.01.xx gjennom hovedfondet.

 

Hva betyr gradvis økende sikring

For å minimere timingsrisiko sikres en prosentandel av porteføljen hver eneste handelsdag gjennom et helt år. For inneværende år gjennomføres alle handler for å oppnå en sikret pris til levering neste år. Prissikret volum blir beregnet basert på estimert årsforbruk fra netteier. Volumet prissikres etter en definert forbruksprofil, hvor det prissikres mer i vinterhalvåret enn i sommerhalvåret.

Bedriften eier sin andel av de prissikringsposisjonene som Fjordkraft AS har tatt på vegne av kundene i porteføljen. Ved opphør av avtalen forekommer det et oppgjør for de gjenværende prissikringsposisjonene for bedriften. Andelen av de prissikrings posisjonene gir enten økonomisk gevinst eller økonomisk tap for bedriften avhengig av markedsverdi ved utgang.