Info om kraftavtalen

Knif Spot Pluss

Ved å velge spotavtalen vil prisene til din bedrift følge markedet, uten noen form for prissikring. Bedriften din betaler det samme som vi kjøper strømmen for.

Fjordkrafts plusskundeordning tilbys bedrifter som produserer strøm selv og sender det tilbake til strømnettet. Avtalen går ut på at din bedrift selger strømmen til oss når dere har strøm til overs - og kjøper av oss når dere har behov for det. . Definisjonen av plusskunder følger det til enhver tid gjeldende reglementet fra NVE. Overskudd av elektrisitet fra solcelleanlegg eller andre energikilder skal overholde nettselskapenes krav til spenningskvalitet og effektflyt.

Betaling for overskudd av elektrisitet levert til Fjordkraft er spot områdepris.

Fakta om kraftavtalen

  • Passer til alle bedrifter
  • Strøm til innkjøpspris
  • Påslag inkludert elsertifikater: 1,054 øre/kWh
  • Ingen forskuddsbetaling
  • Bindingstid: 24 måneder fra oppstart