Info om kraftavtalen

Knif Sikret 50

I KNIF Sikret 50 er halve forbruket sikret på forhånd. Dette demper prissvingningene og gjør strømkostnadene mer forutsigbare. KNIF Sikret 50 er strømavtalen deg som ønsker en stor grad av forutsigbarhet rundt bedriftens energikostnader.

Fakta om avtalen

  • Strømpris: Delvis sikringspris og delvis markedspris
  • Sikringsgrad: 50%
  • Handelskostnader kommer i tillegg

Avtalen har 2 års bindingstid.

Prisinformasjon

  • Månedlig fastbeløp strøm: 0.00 kr/mnd
  • Påslag inkl. elsertifikater: 1.15 øre/kWh
  • Energi og Klimarapportering: 0.00 kr/mnd

Avtalen har 3 inngangsvinduer:

  • Bedrifter som inngår avtalen i perioden 01.01.-15.06. vil få spot frem til 01.07.xx. Fra 01.07.xx vil dere få prissikret volum i bulk fond. Bedriften vil tre inn i hovedfondet fra 1.januar påfølgende år. 
  • Bedrifter som inngår avtalen i perioden 15.06.-01.10. vil få spot frem til 1.januar, for så å tre inn i hovedfondet og få prissikret volum fra 1.januar påfølgende år. 
  • Bedrifter som inngår avtalen i perioden 01.10.-31.12. vil få spot frem til 01.januar, for så å få prissikret volum i bulk fond og fra 01.januar året etter vil bedriften vil tre inn i hovedfondet.