Info om kraftavtalen

Klimasmart strøm

Med Klimasmart strøm vil strømprisen til bedriften din følge markedet gjennom året uten de store prissvingningene. Klimasmart strøm fra Fjordkraft AS leveres med opprinnelsesgarantier fra norske vannkraftverk. I Norge er Statnett SF tildelt myndighet til å utstede opprinnelsesgarantier til produsenter av fornybar energi, og Fjordkraft AS garanterer at et antall opprinnelsesgarantier tilsvarende bedriftens forbruk blir redusert til 3,3 gram/kWh.

Prisinformasjon

  • Variabel Strømpris: 72.53 øre/kWh
    • Pris fra 01.08.2024: 66.05 øre/kWh
  • Månedlig fastbeløp strøm: 10.00 kr/mnd

Kampanje

Dere får 200 kr/mnd i fratrekk på fastbeløpet de 3 første månedene.
Avtalen har 2 års bindingstid.

Med en variabel strømpris får bedriften samme strømpris gjennom hele døgnet uten prissvingninger time for time, med mulighet for at det settes et øvre pristak for definerte perioder. Pristak settes ut ifra forvalters markedssyn og skal søke å redusere kundens eksponering av risiko i markedet, samt gi kunden en forutsigbar strømpris.

Min Bedrift

Min Bedrift er vår kundeportal og energirapporteringsverktøy. Dette er verktøyet som gir dere full oversikt over bedriftens strømkostnader og forbruk.

Aktiv bruk av Min Bedrift er derfor et viktig tiltak for å redusere strømkostnadene. Dere kan for eksempel hente ut rapporter for hele selskapet eller for hver enkelt strømmåler. Ved å ha et jevnest mulig strømforbruk, og unngå pristoppene, kan dere oppnå vesentlige besparelser både i strømpris og nettleie.

Vi tilbyr to abonnementer, Min Bedrift Basic og Min Bedrift Plus. Min Bedrift Basic er inkludert i avtalen om strømleveranse kostnadsfritt. Tilgangen til Min Bedrift forutsetter at strømleveransen er iverksatt.

Min Bedrift Basic gir dere tilgang til:

  • Oversikt over faktura og betalingsstatus.
  • Innsikt i bedriften sitt kundeforhold.

Min Bedrift Plus gir dere i tillegg tilgang til:

  • Forbruksrapporter.
  • Kostnadsrapporter og historikk.
  • Effektanalyser.
  • Mulighet til å invitere kollegaer, regnskapsfører eller andre som trenger tilgang