Info om kraftavtalen

Klimasmart strøm

Med Klimasmart strøm vil strømprisen til bedriften din følge markedet gjennom året uten de store prissvingningene. Klimasmart strøm fra Fjordkraft AS leveres med opprinnelsesgarantier fra norske vannkraftverk. I Norge er Statnett SF tildelt myndighet til å utstede opprinnelsesgarantier til produsenter av fornybar energi, og Fjordkraft AS garanterer at et antall opprinnelsesgarantier tilsvarende bedriftens forbruk blir redusert til 3,3 gram/kWh.

Prisinformasjon

  • Variabel Strømpris: 67.80 øre/kWh
    • Pris fra 01.10.2023: 71.11 øre/kWh
  • Månedlig fastbeløp strøm: 0.00 kr/mnd
  • Energi og Klimarapportering: 119.00 kr/mnd

Bindingstid

Avtalen har 2 års bindingstid.

Med en variabel strømpris får bedriften samme strømpris gjennom hele døgnet uten prissvingninger time for time, med mulighet for at det settes et øvre pristak for definerte perioder. Pristak settes ut ifra forvalters markedssyn og skal søke å redusere kundens eksponering av risiko i markedet, samt gi kunden en forutsigbar strømpris.

Energi- og klimarapportering

Min Bedrift er vårt energirapporteringsverktøy. Dette er energiverktøyet som gir dere full oversikt over bedriftens strømkostnader og forbruk.

Aktiv bruk av Min Bedrift er derfor et viktig tiltak for å redusere strømkostnadene. Dere kan for eksempel hente ut rapporter for hele selskapet eller for hver enkelt strømmåler. Ved å ha et jevnest mulig strømforbruk, og unngå pristoppene, kan dere oppnå vesentlige besparelser både i strømpris og nettleie. 

 

Dette finner du i Min Bedrift

  • Oversikt over faktura og betalingsstatus.
  • Kontroll over forbruk, kostnader og historikk.
  • Detaljerte rapporter for alle bedriftens strømanlegg.
  • Klimaregnskap som hjelper bedriften din å kutte utslipp.
  • Mulighet til å invitere kollegaer, regnskapsførere eller andre som trenger tilgang.