Tilbud i samarbeid med Fiskerinæringens Innkjøpsfellesskap

Spot med tak og avtalt volum

 
Tilbudet ble dessverre ikke funnet.

Vi vil gjerne hjelpe deg! Det kan være det er satt en tidsfrist på tilbudet. Send svar til selgeren du var i kontakt med for å forhøre deg om dette.

Hilsen Fjordkraft

WEB02
Lukk