Tilbud i samarbeid med Fiskerinæringens Innkjøpsfellesskap

Spot med tak og avtalt volum

Spot med tak og avtalt volum gir din bedrift en forvaltningsavtale med et pristak som sikrer deg mot høye strømpriser i tider hvor markedet stiger, samtidig som avtalen følger spotpris når prisene er lave.

Fakta om kraftavtalen

  • En trygg strømavtale som gir forutsigbarhet
  • Spotpris ved lave markedspriser
  • Pristak som gir sikring mot høye priser
  • Ingen forskuddsbetaling
  • Ingen bindingstid

Prisinformasjon

  • Månedlig fastbeløp strøm: 0.00 kr/mnd
  • Påslag inkl. elsertifikater: 2.19 øre/kWh
    • Pris fra 01.08.2024: 2.19 øre/kWh

Avtalen fornyes som hovedregel automatisk for en ny periode. Dersom pristak for neste periode overstiger forrige periodes pristak med 15 % eller mer skal kunden bekrefte bestilling av nytt pristak. Dersom slik bekreftelse ikke foreligger vil kunden få innkjøpsprisavtale etter utløpsdato.