Info om kraftavtalen

Fastpris

Med Fastpris får bedriften din en fast strømpris gjennom hele avtaleperioden. Dermed får du full forutsigbarhet for prissikret volum, uavhengig av hvordan strømprisene utvikler seg.Vi setter ganske enkelt en avtalt pris for et avtalt volum og periode.

Fakta om Fastpris

  • Månedlig fastbeløp
  • Fast strømpris for avtalt volum
  • Forbruk som avviker fra avtalt volum avregnes i spot
  • Påslag inkludert elsertifikater: 3,74 øre/kWh
  • Full kontroll gjennom hele avtaleperioden
  • Enkel budsjettering for din bedrift
  • Ingen forskuddsbetaling

 

Slik fungerer Fastpris

Avtalt volum settes basert på estimert årsforbruk ved oppstart dersom ikke annet er avtalt. Prissikringene kan spres utover året ved bruk av enten en flat eller en profilert forbruksprofil hvor andelen av volumet som prissikres er høyere i vintermånedene enn sommermånedene. Slik får bedriften en skreddersydd fastprisavtale tilpasset bedriftens behov.

Bedriften eier sine prissikringsposisjoner som Fjordkraft AS har tatt på vegne av kunden. Ved opphør av avtalen før utløpsdatoen for prissikringene vil det forekomme et oppgjør for de gjenværende prissikringsposisjonene for bedriften. Andelen av de prissikrings posisjonene gir enten økonomisk gevinst eller økonomisk tap for kunde avhengig av markedsverdi ved opphørstidspunkt.