Info om kraftavtalen

Fjordkraft Enkel

Med standard variabelavtalen Enkel vil strømprisen til bedriften din følge markedet gjennom året, uten noen ekstra påslag. Strømavtalen har ingen bindingstid, og alle strømkostnader er inkludert i den variable prisen som fastsettes av Fjordkraft. Med en variabel strømpris får bedriften samme strømpris gjennom hele døgnet uten prissvinger time for time.

Fakta om strømavtalen

·     Kun én strømpris – ingen ekstra påslag

·     Ingen forskuddsbetaling

Prisinformasjon

  • Variabel Strømpris: 113.94 øre/kWh
  • Månedlig fastbeløp strøm: 49.00 kr/mnd
  • Energi og Klimarapportering: 99.00 kr/mnd

Som avtalt får du rabatt på det månedlige fastbeløpet og betaler isteden 0.00 kr pr mnd.

Energi- og klimarapportering

Energi og klimarapportering er vår "Min Bedrift"-løsning. Dette er energiverktøyet som gir dere full oversikt over bedriftens strømkostnader og forbruk.

Aktiv bruk av Min Bedrift er derfor et viktig tiltak for å redusere strømkostnadene. Dere kan for eksempel hente ut rapporter for hele selskapet eller for hver enkelt strømmåler. Ved å ha et jevnest mulig strømforbruk, og unngå pristoppene, kan dere oppnå vesentlige besparelser både i strømpris og nettleie. 

 

Dette finner du i Min Bedrift

  • Oversikt over faktura og betalingsstatus.
  • Kontroll over forbruk, kostnader og historikk.
  • Detaljerte rapporter for alle bedriftens strømanlegg.
  • Klimaregnskap som hjelper bedriften din å kutte utslipp.
  • Mulighet til å invitere kollegaer, regnskapsførere eller andre som trenger tilgang.