Info om strømavtalen

Fjordkraft Balansert

Med Balansert får bedriften din en forvaltningsavtale med prissikring. Avtalen demper svingningene for bedriften og gir mer forutsigbare strømkostnader. Med denne strømavtalen får bedriften din 50 % prissikring. Våre kraftforvaltere kjenner markedet og jobber aktivt for å oppnå gode sikringspriser for våre kunder.


Fakta om Balansert

 • Prissikring på 50 % av forbruket
 • Diskresjonær Forvaltning: Indekshandel
 • Redusert risiko ved å spre strømkjøpet utover året
 • Sikringshorisont: inneværende år + 1 år
 • Virksomheten eier sine prissikringer og tilhørende risiko
 • Ingen forskuddsbetaling

Prisinformasjon

 • Sikret pris
 • Månedlig fastbeløp strøm: 89.00 kr/mnd
 • Påslag inkl. elsertifikater: 8.14 øre/kWh

Slik fungerer Balansert

Balansert er en strømavtale av typen indekshandel hvor forvalter foretar prissikringer over 250 handelsdager med formål om å spre innkjøpsrisikoen. Strømavtalen kombinerer sikring og spot og gir bedriften en langsiktig avtale med en grad av forutsigbarhet. Denne produktstrukturen vil gi en jevnere priskurve gjennom året, uten de for høye toppene og dype dalene.

Balansert er en diskresjonær forvaltningsavtale av typen indekshandel. Dette innebærer at det sikres en prosentandel av porteføljen hver eneste handelsdag gjennom et helt år for å minimere timingsrisiko. Et handels år strekker seg fra oktober til september. Sikringene går så til levering fra 1. januar påfølgende år.

For inneværende handels år gjennomføres handler for å oppnå en sikret pris til levering i hovedfondet for det kommende kalenderåret. 

Prissikringene handles ut ifra de prisene som markedet forventer for leveringsperioden på sikringstidspunktet.

Avtalt volum er det estimerte årsforbruk fra netteier ved avtaleinngåelse med mindre annet er avtalt, og oppdateres kun etter avtale. Fysisk forbruk som avviker fra avtalt volum, vil bli avregnet mot spotpris, og vises som over- og underforbruk på faktura.

Eierskap til prissikringsposisjoner og oppsigelse

Bedriften eier sin del av prissikringsposisjonene som Fjordkraft AS har tatt på vegne av kundene i porteføljen. Bedriften eier sine prissikringsposisjoner fra oppstart av strømleveranse. Kunde eier og bærer markedsrisikoen for sin del av prissikringsposisjonene som Fjordkraft tar.

Ved opphør av avtalen forekommer det et oppgjør for de gjenværende prissikringsposisjonene for bedriften. Bedriften må ved utgang fra avtalen gjøre opp for sine prissikringsposisjoner i tråd med strømavtalens sikringshorisont. Andelen av prissikringsposisjonene gir enten økonomisk gevinst eller økonomisk tap for bedriften avhengig av markedsverdi ved utgang. 

Min Bedrift

Min Bedrift er vår kundeportal og energirapporteringsverktøy. Dette er verktøyet som gir dere full oversikt over bedriftens strømkostnader og forbruk.

Aktiv bruk av Min Bedrift er derfor et viktig tiltak for å redusere strømkostnadene. Dere kan for eksempel hente ut rapporter for hele selskapet eller for hver enkelt strømmåler. Ved å ha et jevnest mulig strømforbruk, og unngå pristoppene, kan dere oppnå vesentlige besparelser både i strømpris og nettleie.

Vi tilbyr to abonnementer, Min Bedrift Basic og Min Bedrift Plus. Min Bedrift Basic er inkludert i avtalen om strømleveranse kostnadsfritt. Tilgangen til Min Bedrift forutsetter at strømleveransen er iverksatt.

Min Bedrift Basic gir dere tilgang til:

 • Oversikt over faktura og betalingsstatus.
 • Innsikt i bedriften sitt kundeforhold.

Min Bedrift Plus gir dere i tillegg tilgang til:

 • Forbruksrapporter.
 • Kostnadsrapporter og historikk.
 • Effektanalyser.
 • Mulighet til å invitere kollegaer, regnskapsfører eller andre som trenger tilgang