Info om strømavtalen

Fjordkraft Balansert

Med Balansert får bedriften din en forvaltningsavtale med prissikring. Avtalen demper svingningene for bedriften og gir mer forutsigbare strømkostnader. Med denne strømavtalen får bedriften din 50 % prissikring. Våre kraftforvaltere kjenner markedet og jobber aktivt for å oppnå gode sikringspriser for våre kunder.


Fakta om Balansert

  • Prissikring på 50 % av forbruket
  • Redusert risiko ved å spre strømkjøpet utover året
  • Lavere pris over tid
  • Ingen forskuddsbetaling
  • Ingen bindingstid

Prisinformasjon

  • Energi og Klimarapportering: 119.00 kr/mnd
  • Påslag inkl. elsertifikater: 4.74 øre/kWh
  • Månedlig fastbeløp strøm: 79.00 kr/mnd
  • Sikret pris

Balansert er en strømavtale av typen indekshandel hvor forvalter foretar prissikringer over 250 handelsdager med formål om å spre innkjøpsrisikoen. Strømavtalen kombinerer sikring og spot og gir bedriften en langsiktig avtale med en grad av forutsigbarhet. Denne produktstrukturen vil gi en jevnere priskurve gjennom året, uten de for høye toppene og dype dalene.

Avtalt volum er det estimerte årsforbruk fra netteier. Balansert har kun hovedfond. Balansert er ikke lenger i nysalg.