Info om kraftavtalen

Agrol Solstrøm

Gjennom Agrol får bedriften tilgang til svært gunstige avtaler. 

Agrol Solstrøm er for bedrifter som produserer strøm selv og ønsker å selge overskuddskraften til Fjordkraft. Avtalen går ut på at bedriften selger strømmen til oss når dere har strøm til overs, og kjøper av oss når dere har behov for det. Strømmåleren registrerer automatisk hvor mye dere selv bruker og hvor mye dere produserer, så avregnes strømregningen ut ifra dette. Plusskunder kan til enhver tid mate inn maks 100 kW i strømnettet. Dersom innmatet effekt er høyere enn dette, anses kunden som en ordinær kraftprodusent, og andre vilkår vil tre i kraft.

Fakta om kraftavtalen

  • Månedlig fastbeløp: 10,
  • Betaling for overskudd av elektrisitet levert til Fjordkraft er spotpris
  • Bedriften kjøper strøm til spotpris
  • Påslag for strømforbruk 2,25 øre/kWh (Inkludert elsertifikater og handelskostnader)
  • Ingen bindingstid
  • Ingen forskuddsbetaling
  • Gratis tilgang til energi og klimarapporteringsverktøyet Min Bedrift