Info om kraftavtalen

Webspot

Webspot følger spotprisen på Nordpool. For timesmålte anlegg avregnes timespris for anleggets prisområde multiplisert med timesforbruk. Profilmålte anlegg avregnes etter netteiers justerte innmatingsprofil. Dette betyr at strømavtalen følger markedsprisen fra time til time, noe som normalt gir lave priser over tid. 
 

Spotpris passer for bedrifter som: 

  • Er opptatt av å bruke strømmen når den er billigst 
  • Ønsker en enkel strømavtale
  • Ikke ønsker å sikre seg mot høye priser
  • Redusere kostnaden ved å redusere forbruk
 

Fakta om strømavtalen: 

  • Spotpris 
  • Strøm og nettleie samlet på en faktura 
  • Ingen forskuddsbetaling 
  • Ingen bindingstid eller bruddgebyr 

Prisinformasjon

  • Påslag inkl. elsertifikater: 4.99 øre/kWh
  • Månedlig fastbeløp strøm: 39.00 kr/mnd

Slik fungerer Webspot

Med en spotprisavtale følger Bedriften din strømprisen på kraftbørsen Nord pool. Bedriften din betaler det samme som vi kjøper strømmen for, time for time gjennom døgnet. I tillegg kommer et månedlig fastbeløp, og et tillegg for påslag.
 
Spotprisen endrer seg time for time, og er blant annet avhengig av tilbud og etterspørsel. Det vil si at den ofte er dyrere når flere bruker strøm samtidig, og billigere når færre bruker strøm.

Nyttig å vite om spotprisavtaler

For timesmålte anlegg avregnes timespris for anleggets prisområde multiplisert med timesforbruk. Profilmålte anlegg avregnes etter netteiers justerte innmatingsprofil.

Spotprisavtaler følger markedet. I et marked med lave priser er det ofte det billigste alternativet. I et marked med høye priser og store svingninger, innebærer spotpris høy risiko.

Dersom strømkostnaden er viktig for bedriftens lønnsomhet, anbefaler vi forvaltningsavtaler hvor deler av forbruket er prissikret av våre kraftforvaltere.