Info om kraftavtalen

Vintersikring

Med Vintersikring får bedriften en fast strømpris for hele forbruket i vinterhalvåret. Perioden dette gjelder er 1.oktober til 31. mars. For sommerhalvåret, 1.april til 30.September vil strømprisen til bedriften din følge markedet.  Dermed får bedriften full forutsigbarhet gjennom vinteren uavhengig av hvordan strømprisene utvikler seg, samtidig vil man kunne følge markedet gjennom sommerhalvåret.

Fakta om Vintersikring

  • Et Månedlig fastbeløp
  • Fastpris i perioden 01.oktober-31.mars
  • Spotpris i perioden 01.april-30.september
  • Full kontroll gjennom vinteren
  • Ingen forskuddsbetaling
  • 1 års oppsigelsestid

 

Prisinformasjon

  • Månedlig fastbeløp kr 49,-
  • Fastpris Vinterhalvår 2021: 93,92 øre/kWh
  • Påslag Sommerhalvår inkludert vintersikring: 3,74 øre/kWh