Info om strømavtalen

Skattebetalerforeningen Innkjøpspris

Som medlem får bedriften din ganske enkelt den samme prisen som vi handler for på kraftbørsen.

Bedriften får levert innkjøpsprisen for det prisområdet som målepunktet til den aktuelle strømmåleren befinner seg i.  

Dette er en strømavtalesom er særlig godt egnet for små og mellomstore bedrifter.